NL Leert Door

Gesubsidieerde scholingstrajecten voor de maak- en procesindustrie

Met trots meldt OVP dat het een subsidie toegekend heeft gekregen binnen de regeling NL leert door met inzet van sectoraal maatwerk. Deze regeling heeft als doel om het behoud van werk of de overgang naar ander werk voor werkenden te faciliteren en te stimuleren.

In het geval van OVP betekent dit concreet dat er tot en met 30 september 2022 gesubsidieerd interessante scholingstrajecten voor huidige en toekomstige operators en onderhoudsmedewerkers beschikbaar zijn. Hiermee kunnen huidige operators en onderhoudsmedewerkers hun positie op de arbeidsmarkt (verder) versterken en zich verder ontwikkelen in hun huidige werk. Toekomstige operators en onderhoudsmedewerkers kunnen zich met behulp van de scholingstrajecten de basisbeginselen eigen maken en zichzelf zo toegang verlenen tot de sector.

Samenwerking met verschillende opleiders in de sector

OVP heeft binnen deze regeling als streven om de sector zo veel mogelijk interessante scholing aan te bieden. Om die reden heeft OVP de handen ineengeslagen met de drie erkende opleiders CBT Resultaat uit opleiden, Technicom en VAPRO. Dit heeft geleid tot een breed scholingsaanbod voor huidige en toekomstige operators en onderhoudsmedewerkers. OVP is trots op deze samenwerking en hoopt de sector zo een passend scholingsaanbod voor te kunnen schotelen.

Waar bestaat het scholingsaanbod uit?

Het scholingsaanbod bestaat uit kortlopende e-learning trajecten en langer durende scholingstrajecten met lessen en begeleiding. De scholing is interessant voor zowel huidige als toekomstige operators en onderhoudsmedewerkers. Het totale scholingsaanbod is te vinden op www.ovp-nlleertdoor.nl. Op deze website staan ook de voorwaarden voor deelname beschreven.

Hoe kun je je aanmelden?

Aanmelding voor de scholingstrajecten verloopt via www.ovp-nlleertdoor.nl.