013 594 4287

Subsidies

Overzicht scholings- en ontwikkelsubsidies

OVP vervult een loketfunctie en verschaft bedrijven in de procesindustrie toegang tot overheidssubsidies op het gebied van opleiding, ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid van werknemers. OVP is als opleidingsfonds voor de subsidieverstrekker (veelal Ministerie van SZW en OCW) hét aanspreekpunt voor de procesindustrie.

Op dit moment speelt OVP een actieve rol binnen de Maatwerkregeling Duurzame Inzetbaarheid en Eerder Uittreden.

OVP informeert regelmatig via haar nieuwsbrief over de subsidiemogelijkheden.

Andere subsidiemogelijkheden

Op het gebied van opleiding, ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid van werknemers zijn er op dit moment nog meer mogelijkheden tot subsidie. OVP speelt binnen deze regelingen geen actieve rol. Bekijk deze overige subsidiemogelijkheden.

Interesse in of vragen over de subsidiemogelijkheden?

Neem contact op met OVP via 070 337 83 67 of info@ovp.nl.