Subsidies
Opleidingsfonds OVP vervult een loketfunctie en verschaft bedrijven toegang tot subsidiemogelijkheden (waaronder ESF-subsidies en het recent beëindigde Sectorplan Procesindustrie). Het effect van de loketfunctie is dat OVP bij de subsidieverstrekker (veelal ministerie van SZW en OCW) wordt gezien als aanspreekpunt van en voor de procesindustrie.

OVP informeert u op het moment dat er nieuwe subsidiemogelijkheden beschikbaar worden gesteld en geeft advies over subsidiemogelijkheden op het gebied van scholing.

Subsidiecalculator
Bij het aannemen van nieuwe medewerkers kunt u mogelijk in aanmerking komen voor aantrekkelijke financiële voordelen. De online subsidiecalculator presenteert regelingen en subsidies voor een nieuwe medewerker of die recent in dienst is getreden. Naast de hoogte van de bedragen geeft de calculator achtergrondinformatie over de subsidies en regelingen en de te ondernemen acties. Deze site linkt door naar organisaties waar u de subsidie of regeling kunt aanvragen. Met de online calculator ontdekt u snel en overzichtelijk de financiële voordelen.

OVP heeft zelf op dit moment twee (ESF subsidie)projecten op het gebied van Duurzame Inzetbaarheid waarvoor bedrijven zich kunnen aanmelden:

Flowfactor-y
Hoe maak je als bedrijf een start met het thema Duurzame Inzetbaarheid. Waar begin je? Wat kun je zinvol en praktisch aanpakken? En hoe voorkom je dat je door de waan van de dag het ‘echt starten’ steeds weer uitstelt of halfhartig van start gaat.
De Flowfactor-y geeft praktische handvatten! De Flowfactor-y – een initiatief van Opleidingsfonds OVP – onderzoekt waarom bedrijven wachten om aan slag gaan met het thema Duurzame Inzetbaarheid.
Werkplekleren van start!
Geen betere leerschool dan de praktijk. Dit is de drijvende gedachte achter het project Werkplekleren. Door kennis op de werkvloer over te dragen en te benutten kunnen ervaren en nieuwe vakmensen elkaar stimuleren om het beste uit hun vakmanschap te halen.
Binnen het project, dat een jaar duurt, bieden de fondsen 30 bedrijven een kosteloos adviestraject van een extern adviesbureau aan.
meer subsidie regelingen
Er zijn op dit moment verschillende (nationale) regelingen waar u gebruik van kunt maken. Zo zijn daar de volgende regelingen:
Subsidie praktijkleren
Heeft u leerwerkplekken voor leerlingen uit het vmbo, mbo, hbo-duaal of promovendi? Dan kunt u tot maximaal €2.700 per praktijkleerplaats per studiejaar terug ontvangen aan subsidie.
Voordelen en regelingen UWV
Ook het UWV biedt verschillende voordelen en regelingen wanneer u een werknemer met een uitkering of een afstand tot de arbeidsmarkt aanneemt. Denk hierbij aan een subsidie bij een proefplaatsing, loonkostensubsidie of een mobiliteitsbonus.
Overige sectorplannen
Het Sectorplan Procesindustrie is afgelopen, maar met name in een aantal specifieke regio’s zijn nog volop kansen om mee te doen met de Sectorplannen. De sectorplannen zijn gericht op het aan het werk helpen of houden van mensen die (nu of op termijn) met werkloosheid worden bedreigd of nu al zonder werk zitten. Het kan bijvoorbeeld gaan om mobiliteits- of transitiecentra of om het uitvoeren van activiteiten gericht op bemiddeling en scholing. In de regio wordt in kaart gebracht bij welke bedrijven tekorten en overschotten dreigen en worden medewerkers door middel van gerichte acties via een mobiliteitscentrum herplaatst naar een kansrijk beroep, waarbij ook omscholing tot de mogelijkheden behoort.
Meld u aan voor onze nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte worden gehouden van het laatste nieuws omtrent subsidies, ontwikkelingen in opleidingen en duurzame inzetbaarheid. Meldt u vandaag nog aan voor de nieuwsbrief.

U bent ingeschreven