Subsidieregeling OVP 2020

OVP investeert in de vakbekwaamheid van werknemers en het stimuleren van scholing in de procesindustrie. Het Bestuur van OVP heeft in dat licht besloten om voor het kalenderjaar 2020 € 50.000 beschikbaar te stellen aan de Regionale Adviescommissies Procestechniek (RAP’s). Een RAP kan hiermee activiteiten ontplooien, die de ontwikkeling van werknemers in de procesindustrie stimuleren en bevorderen. Deze activiteiten kunnen van toepassing zijn op een of meerdere bij de betreffende RAP aangesloten bedrijven.

Welke activiteiten komen in aanmerking voor deze subsidieregeling?

Veel activiteiten zijn subsidiabel. Denk bijvoorbeeld aan activiteiten rond (een van) de volgende thema’s:

 • Instroom
 • Doorstroom
 • Duurzame inzetbaarheid
 • Loopbaanbegeleiding
 • Leven Lang Ontwikkelen
 • Vrouwen in de techniek
 • Gezondheid
 • Soft skills (persoonlijke effectiviteit)
 • Innovatie (inhoud, middel en proces)
 • Ontwikkeling kennis en vaardigheden (gericht op een langetermijnverandering)

Geen subsidie wordt verstrekt voor activiteiten, die:

 • vanuit de rijksbijdrage voor onderwijsinstellingen worden gefinancierd
 • voor het tijdstip van het indienen van de subsidieaanvraag zijn gestart
 • vanuit een andere overheids- of branchesubsidieregeling al zijn gefinancierd

Wat wordt er van de aanvrager verwacht?

 1. De aanvrager stuurt een volledig ingevuld aanvraagformulier naar info@ovp.nl. Hiervoor wordt een standaard aanvraagformulier gebruikt.
 2.  Als voorwaarde voor de subsidieverstrekking geldt bovendien dat er sprake is van cofinanciering door de aanvrager. De cofinanciering is in geld of in geld waardeerbaar (bijvoorbeeld eigen personele inzet). Er wordt onderscheid gemaakt tussen contribuanten van OVP en niet-contribuanten:
  • De cofinanciering voor contribuanten bedraagt ten minste 25 procent van de totale kosten.
  • De cofinanciering voor niet-contribuanten bedraagt ten minste 50 procent van de totale kosten.
 3. De aanvrager dient de subsidie uiteindelijk inhoudelijk en financieel te verantwoorden.
Meld u aan voor onze nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte worden gehouden van het laatste nieuws omtrent subsidies, ontwikkelingen in opleidingen en duurzame inzetbaarheid. Meldt u vandaag nog aan voor de nieuwsbrief.

U bent ingeschreven