SLIM Regeling

Het Ministerie van SZW heeft een nieuwe subsidieregeling: de SLIM-regeling. Vanaf 2 maart 2020 kunnen mkb-ondernemingen subsidie aanvragen voor activiteiten die gericht zijn op het stimuleren van leren en ontwikkelen binnen het bedrijf (creëren leercultuur).

Welke activiteiten zijn subsidiabel?

Er zijn vier soorten subsidiabele activiteiten:

A. Doorlichten van de onderneming om zo inzichtelijk te maken wat de scholingsbehoefte en ontwikkelbehoefte van de onderneming is.
Deze doorlichting moet uitmonden in een opleidings- of ontwikkelplan.
B. Het verkrijgen van loopbaan- en ontwikkeladviezen ten behoeve van werkenden in een mkb-onderneming.
C. Een methode in de onderneming die werkenden in het bedrijf stimuleert hun kennis, vaardigheden en beroepshouding verder te ontwikkelen tijdens het werk.
D. Het bieden van praktijkleerplaatsen aan deelnemers die derde leerweg opleiding volgen.

De uitvoering van scholing en opleiding valt niet onder de subsidiabele activiteiten. De subsidiabele activiteiten betreffen enkel de voorbereiding voor scholing en opleiding (o.a. inventarisatie, inrichting en ontwikkeling).

Welke kosten zijn subsidiabel?

Voor de subsidie komen de volgende kosten in aanmerking:

 • Daadwerkelijk gemaakte externe kosten. Bij de inzet van een externe adviseur moet bij een uurtarief van € 125 en hoger de marktconformiteit worden aangetoond middels een aanbesteding.
 • Bruto loonkosten van eigen personeel (met een opslag van 32%).
 • Een overhead toeslag van 15% bovenop de bovengenoemde kosten.

Wie kunnen een subsidieaanvraag indienen?

​Zowel individuele mkb-ondernemingen als samenwerkingsverbanden (ten minste twee mkb-ondernemingen) kunnen een aanvraag indienen.

Voor de individuele bedrijven gelden de volgende uitgangspunten voor de activiteiten A, B en C:

 • De subsidie bedraagt maximaal € 24.999
 • Voor kleine bedrijven bedraagt de subsidie 80% van de subsidiabele kosten
 • Voor middelgrote bedrijven bedraagt de subsidie 60% van de subsidiabele kosten

Voor activiteit D bedraagt de maximale vergoeding maximaal € 2700 per jaar (‘subsidie praktijkleren voor derde leerweg’).

Voor de samenwerkingsverbanden gelden de volgende uitgangspunten voor de activiteiten A, B en C:

 • De subsidie bedraagt maximaal € 500.000;
 • Geen enkele partij in het samenwerkingsverband kan aanspraak maken op € 200.000 of meer;
 • De subsidie bedraagt 60% van de subsidiabele kosten.

Wanneer kunnen aanvragen worden ingediend?

Er zijn voor 2022 drie aanvraagtijdvakken bepaald:

 • 1 maart – 31 maart: voor individuele bedrijven
 • 1 juni – 30 juni: voor samenwerkingsverbanden
 • 1 september – 30 september: voor individuele bedrijven

Als er meer aanvragen zijn dan er aan subsidie beschikbaar is, dan wordt er geloot. Per aanvraagtijdvak kan er één subsidieaanvraag worden ingediend door dezelfde aanvrager. De beoordeling van een aanvraag duurt maximaal 18 weken. Na de beschikking moet een aanvrager binnen drie maanden starten.

Meer weten?

Bekijk dan snel:

Ook komen contribuanten van OVP in aanmerking voor een gratis adviesgesprek (max. 4 uur). In dat gesprek bekijkt OVP graag met u de mogelijkheden van deze regeling voor uw organisatie.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte worden gehouden van het laatste nieuws omtrent subsidies, ontwikkelingen in opleidingen en duurzame inzetbaarheid. Meldt u vandaag nog aan voor de nieuwsbrief.

U bent ingeschreven