Maatwerkregeling Duurzame Inzetbaarheid en

Eerder Uittreden (MDIEU)

OVP is actief binnen de Maatwerkregeling Duurzame Inzetbaarheid en Eerder Uittreden (MDIEU), voortvloeiend uit het Pensioenakkoord. Deze regeling heeft als doel om:

  • werkenden gezond, gemotiveerd en bekwaam inzetbaar te houden tot hun AOW leeftijd (duurzame inzetbaarheid)
  • oudere medewerkers met een zwaar beroep de mogelijkheid te bieden eerder te stoppen met werken (eerder uittreden)

In het voorjaar van 2021 heeft OVP een subsidie ontvangen voor de uitvoering van een sectoranalyse. Op basis van de uitkomsten van deze analyse is OVP voornemens om een subsidieaanvraag in te dienen voor sectorale activiteitenplannen op het gebied van duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden.

De sectoranalyse

OVP heeft SPDI gevraagd de sectoranalyse uit te voeren. Bij de uitvoering heeft SPDI nadrukkelijk de sector en sociale partners betrokken. Vanuit de sector waren dit de volgende bedrijven: Sabic, Nouryon, Sonneborn, Arkema, Gunvor, Huntsman, Indorama, Low & Bonar, OCI Nitrogen, Owase, Sekisui Alveo en Tronox. Vanuit de sociale partners zijn diverse adviseurs van AWVN en vakbondsbestuurders van FNV en CNV Vakmensen aangesloten. Alle betrokkenen hebben actief input geleverd voor de sectoranalyse.

De sectoranalyse heeft geleid tot:

  • Een algemene sectorbeschrijving
  • Knelpunten op het gebied van duurzame inzetbaarheid
  • Een onderbouwde definitie van zwaar werk
  • Inzicht in de mogelijkheden van eerder uittreden
  • Aanbevelingen, gericht op duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden

Gelet op de korte doorlooptijd voor de sectoranalyse is er bewust voor gekozen om met een beperkte, representatieve groep deelnemers aan de slag te gaan. Ook is om dezelfde reden de keuze gemaakt om de focus op de (petro)chemische bedrijven te leggen. Bij een eventuele subsidieaanvraag voor een activiteitenplan zal worden bekeken of meer bedrijven uit de sector in aanmerking kunnen komen voor subsidie.

Bekijk hieronder de resultaten van de sectoranalyse:

Hoe nu verder?

Het Bestuur van OVP is voornemens om in februari 2022 een subsidieaanvraag in te dienen voor een activiteitenplan. Dit activiteitenplan bestaat uit:

  • Activiteiten gericht op het duurzaam inzetbaar houden van medewerkers: de directe kosten hiervoor worden voor maximaal 50% gesubsidieerd
  • Financiële ondersteuning van regelingen voor eerder uittreden: de maandelijkse betalingen kunnen voor maximaal 25% worden gesubsidieerd (over een periode van maximaal 36 maanden).

Er is bewust gekozen voor een ruime aanvraagperiode, zodat OVP in samenspraak met de bedrijven kan bepalen welke activiteiten wenselijk en geschikt zijn om in de subsidieaanvraag op te nemen. Bovendien biedt de regeling op het gebied van eerder uittreden de mogelijkheid om met terugwerkende kracht (vanaf 1 augustus 2021) in aanmerking te komen voor subsidie. Het voorschot per 1 augustus 2021 is uiteraard wel op eigen risico van het bedrijf. Tegen de zomer van 2022 verwachten we de definitieve beschikking te ontvangen.

Zodra er meer bekend is over de subsidieaanvraag, dan informeren wij je via deze website en onze nieuwsbrief.

Nu al interesse in of vragen over de regeling?

Neem contact op met OVP via 070 337 83 67 of info@ovp.nl.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte worden gehouden van het laatste nieuws omtrent subsidies, ontwikkelingen in opleidingen en duurzame inzetbaarheid. Meldt u vandaag nog aan voor de nieuwsbrief.

U bent ingeschreven