013 594 4287

Samenwerken & verbinden

Binnen en buiten de sector

OVP verbindt opleiders en bedrijven binnen de sector procesindustrie met elkaar binnen de Regionale en Landelijke Adviescommissies Procestechniek. Ook werkt OVP nauw samen met andere opleidingsfondsen. Alles met als doel om in gezamenlijkheid de uitdagingen op de arbeidsmarkt aan te pakken.

Samenwerking binnen de sector

OVP verbindt opleiders en bedrijven binnen de procesindustrie met elkaar met als doel om in gezamenlijkheid de uitdagingen op de arbeidsmarkt aan te pakken. OVP hecht zo veel waarde aan de verbinding tussen onderwijs en arbeidsmarkt dat het verschillende overlegstructuren actief ondersteunt in menskracht en onder andere de notulist beschikbaar stelt. Dit betreft de volgende overlegstructuren:

  • de Regionale Adviescommissies Procestechniek (RAP’s)
  • de Landelijke Adviescommissie Procestechniek (LAP)
  • de Landelijke Adviescommissie Laboratorium (LAL)

Deze adviescommissies geven gevraagd en ongevraagd advies over thema’s op het gebied van onderwijs en arbeidsmarkt aan het Bestuur van OVP en het marktsegment Procesindustrie en Laboratoria binnen SBB.

Meer weten over deze adviescommissies? Lees dan verder.

Samenwerking buiten de sector

OVP werkt ook samen met andere (technische) opleidingsfondsen om de uitdagingen op het gebied van arbeidsmarktproblematiek en de duurzame inzetbaarheid van werknemers aan te pakken. OVP maakt deel uit van de Samenwerkende O&O organisaties.

Enkele concrete resultaten van deze intersectorale samenwerkingen zijn:

  • Toolbox Eigen regie: samen met verschillende opleidingsfondsen is binnen het project Samen sterk voor meer eigen regie een toolbox ontwikkeld. Met de toolbox doe je meer kennis op over het onderwerp Eigen regie en vind je tools om er praktisch mee aan de slag te gaan.
  • Techniekbreed arbeidsmarktdashboard: samen met zes andere technische opleidingsfondsen heeft OVP een arbeidsmarktdashboard ingericht. Dit dashboard geeft inzicht in de (personeels)ontwikkelingen op de arbeidsmarkt van de hele sector Metaal en Techniek.
  • Werkplekleren in de techniek: OVP heeft samen met vijf andere technische opleidingsfondsen het project Werkplekleren in de Techniek uitgevoerd, waarbij medewerkers leren op de werkvloer. Dit heeft onder andere geresulteerd in een website met handige tools en tips om zelf met werkplekleren aan de slag te gaan.