Samenwerken & verbinden

Binnen en buiten de sector

OVP verbindt opleiders en bedrijven binnen de sector procesindustrie met elkaar binnen de Regionale en Landelijke Adviescommissies Procestechniek. Ook werkt OVP nauw samen met andere opleidingsfondsen. Alles met als doel om in gezamenlijkheid de uitdagingen op de arbeidsmarkt aan te pakken.

Samenwerking binnen de sector

De Landelijke Adviescommissie Procestechniek (LAP) kent een jarenlange historie als overlegplatform, waarin een afvaardiging van de afzonderlijke Regionale Adviescommissies Procestechniek (RAP) relevante zaken op het vlak van onderwijs en arbeidsmarkt met elkaar afstemt. Voor de Laboratoriumtechniek is er een vergelijkbare landelijke overlegstructuur: de Landelijke Adviescommissie Laboratorium (LAL). Deze adviescommissie kent geen regionale structuur.

Deze adviescommissies geven gevraagd en ongevraagd advies over thema’s op het gebied van onderwijs en arbeidsmarkt aan het Bestuur van OVP en het marktsegment Procesindustrie en Laboratoria binnen SBB.

Er zijn zes RAP’s actief:

  • Noord: Friesland, Groningen, Drenthe
  • Noord Holland: Noord Holland
  • Overijssel Gelderland: Overijssel Gelderland
  • Zuid Holland Zuid : Zuidelijke deel van Zuid Holland
  • Zuid West Nederland: Zeeland en westelijk deel van Noord Brabant
  • Zuid Oost Nederland: Limburg en oostelijk deel van Noord Brabant

Heb je interesse om namens je organisatie aan te sluiten bij een van de RAP’s, neem dan contact op met OVP via 070 337 83 67 of info@ovp.nl.

Bekijk het laatste verslag van de LAP.

Samenwerking buiten de sector

OVP werkt ook samen met andere (technische) opleidingsfondsen om de uitdagingen op het gebied van arbeidsmarktproblematiek en de duurzame inzetbaarheid van werknemers aan te pakken. OVP maakt deel uit van de Samenwerkende O&O organisaties.

Enkele concrete resultaten van deze intersectorale samenwerkingen zijn:

  • Toolbox Eigen regie: samen met verschillende opleidingsfondsen is binnen het project Samen sterk voor meer eigen regie een toolbox ontwikkeld. Met de toolbox doe je meer kennis op over het onderwerp Eigen regie en vind je tools om er praktisch mee aan de slag te gaan.
  • Techniekbreed arbeidsmarktdashboard: samen met zes andere technische opleidingsfondsen heeft OVP een arbeidsmarktdashboard ingericht. Dit dashboard geeft inzicht in de (personeels)ontwikkelingen op de arbeidsmarkt van de hele sector Metaal en Techniek.
  • Werkplekleren in de techniek: OVP heeft samen met vijf andere technische opleidingsfondsen het project Werkplekleren in de Techniek uitgevoerd, waarbij medewerkers leren op de werkvloer. Dit heeft onder andere geresulteerd in een website met handige tools en tips om zelf met werkplekleren aan de slag te gaan.