Regionale Adviescommissies Procestechniek
De Landelijke Adviescommissie Procestechniek is een landelijk overleg tussen de zes verschillende Regionale Adviescommissies Procestechniek en het Marktsegment Procesindustrie en Laboratoria.
Noord: Friesland, Groningen, Drenthe

RAP Noord

De RAP Noord is op dit moment niet actief
Via bestaande overlegstructuren in de regio blijft OVP op de hoogte van thema’s die spelen.

Noord Holland

RAP Noord Holland

Bestuur

Het bestuur  van de RAP Noord Holland bestaat uit de volgende personen:
Herman Musch Voorzitter
Marcel Honijk, Secretaris
Nol van der Linde, Penningmeester
Anke Burger, Bestuurslid

Hier vindt u de ledenlijst.

Overijssel Gelderland

Platform Leren & Ontwikkelen in de Procestechniek

Bestuur

Het Platform kent geen bestuur, maar een agendacommissie die de bijeenkomsten van het Platform voorbereidt. Deze agendacommissie is te bereiken via email: info@ovp.nl
Het platform wil vooral  een platform zijn voor de Procesindustrie en korte lijnen bieden naar specialisten in personeel en opleiden. Met name op het gebied van netwerken, van elkaar leren, uitdagingen in de branche bespreken en ervaringen delen.

Het platform heeft ook een LinkedIn pagina. De groep heet Platform Leren en Ontwikkelen in de Procestechniek Overijssel-Gelderland. Hier willen we kennisdeling faciliteren via de digitale weg. Tevens komen hier de uitnodigingen en verslagen van de bijeenkomsten beschikbaar.

Hier vindt u de ledenlijst.

 

Nieuws uit  de regio

Leve(n)lang Gelders Vakmanschap

Gelderland wil het tekort aan technisch personeel aanpakken. Om dat te bereiken, verbindt de provincie Gelderse bedrijven en scholen met landelijke brancheorganisaties, vakbonden en techniekfondsen. Al die krachten  zijn gebundeld in het actieplan Leve(n)lang Gelders Vakmanschap. Daarmee ontwikkelen ze gesubsidieerde om-, bij- en herscholingstrajecten om de technische arbeidsmarkt in Gelderland beter te laten functioneren. De regeling is bedoeld voor:
– Voor werkzoekenden, werkenden en zzp’ers
– Opleidingsvergoedingen van € 1.000 tot € 3.000
– Ondersteuning door arbeidsmarktcoaches

Meer informatie is te vinden op de website van Gelders Vakmanschap.

Zuid Holland Zuid

Platform Procestechiek Zuid Holland Zuid

Bestuur

Het Platform Procestechniek Zuid Holland Zuid kent niet echt een bestuur.  Er is een voorzitter (Cees Alderliesten) en enkele leden die in een agendacommissie de bijeenkomsten voorbereiden.

Hier vindt u de ledenlijst.

Zuid West Nederland: Zeeland en westelijk deel van Noord Brabant

RAP Zuid West Nederland

Bestuur

Het bestuur  van de RAP Zuid West Nederland bestaat uit de volgende personen:
Herbie Krocké Voorzitter
Jan Slokkers Secretaris
Jolande Laban-Moerland Penningmeester
Martin Rommens Lid
Manon Riphagen Lid
Ron Verhage Lid
Er is nog een vacature als bestuurslid.

Hier vindt u de ledenlijst.

 

 Nieuws uit de regio

Sectorplan West Brabant

Binnen het sectorplan kan een werkgever die  een medewerker aanneemt en een opleiding aanbiedt een vergoeding krijgen van 50% van de opleidingskosten.

Zie ook www.sectorplanwestbrabant.nl

Zuid Oost Nederland: Limburg en oostelijk deel van Noord Brabant

RAP Zuid Oost Nederland

Bestuur

Het bestuur  van de RAP Zuid Oost  Nederland bestaat uit de volgende personen:
Peter Wismans Voorzitter
Theo Peters Secretaris
Edwin Hendriks bestuurslid
Tevens staat een vacature open als bestuurslid.

Hier vindt u de actuele ledenlijst en dan onder ledenlijst de pdf RAP ledenlijst ZON: RAP ledenlijst ZON

Op 22 februari 2018 heeft de 100ste bijeenkomst van de RAP ZON plaatsgevonden. De bijeenkomst vond plaats bij Océ en werd goed bezocht door de huidige leden, maar ook oud-leden waren aanwezig op deze bijzondere dag.

 

Katapult

Een mooi initiatief in de regio is Katapult. Katapult is een netwerk van samenwerkingsverbanden tussen onderwijs en bedrijfsleven en groeit continu. Doelstelling is om de samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven te verbeteren. Dit gebeurt bijvoorbeeld door professionals uit het bedrijfsleven die lessen verzorgen. Of door studenten die tijdens hun opleiding onderzoek doen voor een MKB-bedrijf. Er participeren inmiddels 50.000 studenten, 4.500 bedrijven en 4.000 docenten in deze samenwerkingsverbanden, ook wel Centres of expertise, Centra voor innovatief vakmanschap en PPS in het beroepsonderwijs genoemd.

Binnen Katapult  worden resultaten getoond , kennis gedeeld, van elkaar geleerd en worden nieuwe voorbeelden ontwikkeld. Zodat niet iedereen het wiel opnieuw hoeft uit te vinden en we onszelf steeds verbeteren. Elk samenwerkingsverband waarin onderwijs en praktijk elkaar ontmoeten mag aansluiten, zoals innovatielabs, communities of practise en publiek-private samenwerkingsverbanden. Meer weten, zie www.wijzijnkatapult.nl

Factsheet Arbeidsmarkt Procesindustrie

Deze factsheet is opgesteld door het UWV en geeft een beeld van de ontwikkelingen van de arbeidsmarkt binnen de procesindustrie per regio.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte worden gehouden van het laatste nieuws omtrent subsidies, ontwikkelingen in opleidingen en duurzame inzetbaarheid. Meldt u vandaag nog aan voor de nieuwsbrief.

U bent ingeschreven