Regionale Adviescommissies Procestechniek
De Landelijke Adviescommissie Procestechniek is een landelijk overleg tussen de zes verschillende Regionale Adviescommissies Procestechniek en het Marktsegment Procesindustrie en Laboratoria.
Noord: Friesland, Groningen, Drenthe

RAP Noord

De RAP Noord is op dit moment niet actief
Via bestaande overlegstructuren in de regio blijft OVP op de hoogte van thema’s die spelen.

Nieuws uit  de regio

Regionale Nieuwsflits Arbeidsmarkt van het UWV

Regionale nieuwsflits arbeidsmarkt Drenthe
Regionale nieuwsflits arbeidsmarkt Friesland
Regionale nieuwsflits arbeidsmarkt Groningen

Regio in Beeld (bron UWV)

Regio in beeld is jaarlijks rapport van het UWV per regio welke in het najaar verschijnt. Hieronder is de samenvatting van uw regio opgenomen. Voor het gehele rapport verwijzen wij u graag naar de website van het UWV: Regio in Beeld
Regio in beeld Drenthe
Regio in beeld Friesland
Regio in beeld Groningen

Noord Holland

RAP Noord Holland

Bestuur

Het bestuur  van de RAP Noord Holland bestaat uit de volgende personen:
Herman Musch Voorzitter
Marcel Honijk, Secretaris
Nol van der Linde, Penningmeester
Anke Burger, Bestuurslid
Tevens staat een vacature open als bestuurslid.

Hier vindt u de actuele ledenlijst.

Nieuws uit  de regio

Regionale Nieuwsflits Arbeidsmarkt van het UVW

Regionale nieuwsflits arbeidsmarkt Groot Amsterdam
Regionale nieuwsflits arbeidsmarkt Holland Rijnland
Regionale nieuwsflits arbeidsmarkt Noord-Holland Noord

Regio in Beeld (bron UWV)

Regio in beeld is jaarlijks rapport van het UWV per regio welke in het najaar verschijnt. Hieronder is de samenvatting van uw regio opgenomen. Voor het gehele rapport verwijzen wij u graag naar de website van het UWV: Regio in Beeld

Regio in beeld Groot Amsterdam
Regio in beeld Holland Rijnland
Regio in beeld Noord-Holland Noord

Overijssel Gelderland

Platform Leren & Ontwikkelen in de Procestechniek

Bestuur

Het Platform kent geen bestuur, maar een agendacommissie die de bijeenkomsten van het Platform voorbereidt. Deze agendacommissie is te bereiken via email: rap_og@ovp.nl
Het platform wil vooral  een platform zijn voor de Procesindustrie en korte lijnen bieden naar specialisten in personeel en opleiden. Met name op het gebied van netwerken, van elkaar leren, uitdagingen in de branche bespreken en ervaringen delen.

Het platform heeft ook een LinkedIn pagina. De groep heet Platform Leren en Ontwikkelen in de Procestechniek Overijssel-Gelderland. Hier willen we kennisdeling faciliteren via de digitale weg. Tevens komen hier de uitnodigingen en verslagen van de bijeenkomsten beschikbaar.

Hier vindt u de actuele ledenlijst.
De notulen van 18 oktober 2018 vindt u hier.

 

Nieuws uit  de regio

HRM scholingsregeling MKB  door provincie Overijssel

De provincie Overijssel heeft een subsidie regeling gericht op MKB bedrijven om hun werknemers de gelegenheid te geven opleidingen te volgen en zich verder te ontwikkelen zodat zij duurzaam ingezet kunnen worden.
De subsidie is gericht op het uitvoeren van een HRM-scan en het uitvoeren van maatwerkontwikkelingtrajecten.

Meer informatie vind je hier.

Leve(n)lang Gelders Vakmanschap

Gelderland wil het tekort aan technisch personeel aanpakken. Om dat te bereiken, verbindt de provincie Gelderse bedrijven en scholen met landelijke brancheorganisaties, vakbonden en techniekfondsen. Al die krachten  zijn gebundeld in het actieplan Leve(n)lang Gelders Vakmanschap. Daarmee ontwikkelen ze gesubsidieerde om-, bij- en herscholingstrajecten om de technische arbeidsmarkt in Gelderland beter te laten functioneren. De regeling is bedoeld voor:
– Voor werkzoekenden, werkenden en zzp’ers
– Opleidingsvergoedingen van € 1.000 tot € 3.000
– Ondersteuning door arbeidsmarktcoaches

Meer informatie is te vinden op de website van Gelders Vakmanschap

Nieuw Werk Sectorplan Achterhoek

Dit plan helpt werkgevers moeilijk vervulbare vacatures in te vullen en werknemers en werkzoekenden zich te ontwikkelen in kansrijke beroepen. Talentvolle medewerkers komen, al dan niet uit een andere sector, door maatwerk scholing en -begeleiding beschikbaar voor moeilijk vervulbare vacatures. Vakkrachten worden zo voor de regio behouden en het creëert beweging op de arbeidsmarkt.

Meer informatie is te vinden op www.sectorplanachterhoek.nl

Sectorplan Twente

Twente werkt met het Sectorplan Twente aan een regio met toekomst. Er is via het Sectorplan Twente 6,9 miljoen euro aan subsidiegelden beschikbaar om minimaal 1.300 ‘matches’ tot stand te brengen.

Het Sectorplan Twente heeft een looptijd van 24 maanden: van 1 februari 2016 tot 1 februari 2018. Er is een extra uitloop van 12 maanden voor deelnemers die een BBL (beroeps begeleidende leerweg ) – of HBO opleiding volgen.

Naast de versterking van de Twentse arbeidsmarkt wordt in het Sectorplan Twente ook extra aandacht besteed aan het ontsluiten van de arbeidsmarkt in de Duitse grensregio. Het doel is om 300 werkzoekenden te plaatsen op vacatures in Duitsland.

Meer informatie kunt u vinden op de website: www.sectorplantwente.nl

Regionale Nieuwsflits Arbeidsmarkt van het UWV

Regionale nieuwsflits arbeidsmarkt Amersfoort
Regionale nieuwsflits arbeidsmarkt Gelderland
Regionale nieuwsflits arbeidsmarkt Overijssel en Gelderland-Noord

Regio in Beeld (bron UWV)

Regio in beeld is jaarlijks rapport van het UWV per regio welke in het najaar verschijnt. Hieronder is de samenvatting van uw regio opgenomen. Voor het gehele rapport verwijzen wij u graag naar de website van het UWV: Regio in Beeld

Achterhoek samenvatting
Flevoland samenvatting
FoodValley samenvatting
Regio Zwolle samenvatting
Midden-Gelderland samenvatting
Rivierenland samenvatting
Stedendriehoek en Noordwest Veluwe samenvatting
Twente samenvatting
Rijk van Nijmegen samenvatting

Zuid Holland Zuid

Platform Procestechiek Zuid Holland Zuid

Bestuur

Het Platform Procestechniek Zuid Holland Zuid kent niet echt een bestuur.  Er is een voorzitter (Cees Alderliesten) en enkele leden die in een agendacommissie de bijeenkomsten voorbereiden.

Hier vindt u de actuele ledenlijst.

Nieuws uit de regio

Regionale Nieuwsflits Arbeidsmarkt van het UWV

Regionale nieuwsflits arbeidsmarkt Haaglanden
Regionale nieuwsflits arbeidsmarkt Midden-Holland
Regionale nieuwsflits arbeidsmarkt Rijnmond

Regio in Beeld (bron UWV)

Regio in beeld is jaarlijks rapport van het UWV per regio welke in het najaar verschijnt. Hieronder is de samenvatting van uw regio opgenomen. Voor het gehele rapport verwijzen wij u graag naar de website van het UWV: Regio in Beeld

Regio in beeld Haaglanden
Regio in beeld Midden-Holland
Regio in beeld Rijnmond

Zuid West Nederland: Zeeland en westelijk deel van Noord Brabant

RAP Zuid West Nederland

Bestuur

Het bestuur  van de RAP Zuid West Nederland bestaat uit de volgende personen:
Herbie Krocké Voorzitter
Jan Slokkers Secretaris
Jolande Laban-Moerland Penningmeester
Martin Rommens Lid
Manon Riphagen Lid
Ron Verhage Lid
Er is nog een vacature als bestuurslid.

Hier vindt u de actuele ledenlijst.

 

 Nieuws uit de regio

Sectorplan West Brabant

Het Sectorplan West-Brabant loopt nog tot en met 31 december 2017, mogelijk wordt dit verlengd tot en met 30 juni 2018.

Binnen het sectorplan kan een werkgever die  een medewerker aanneemt en een opleiding aanbiedt een vergoeding krijgen van 50% van de opleidingskosten.

Zie ook www.sectorplanwestbrabant.nl

Regionale Nieuwsflits Arbeidsmarkt van het UWV

Regionale nieuwsflits arbeidsmarkt Noord-Brabant
Regionale nieuwsflits arbeidsmarkt Zeeland

Regio in Beeld (bron UWV)

Regio in beeld is jaarlijks rapport van het UWV per regio welke in het najaar verschijnt. Hieronder is de samenvatting van uw regio opgenomen. Voor het gehele rapport verwijzen wij u graag naar de website van het UWV: Regio in Beeld

Regio in beeld West Brabant
Regio in beeld Zeeland

Zuid Oost Nederland: Limburg en oostelijk deel van Noord Brabant

RAP Zuid Oost Nederland

Bestuur

Het bestuur  van de RAP Zuid Oost  Nederland bestaat uit de volgende personen:
Peter Wismans Voorzitter
Theo Peters Secretaris
Edwin Hendriks bestuurslid
Tevens staat een vacature open als bestuurslid.

Hier vindt u de actuele ledenlijst en dan onder ledenlijst de pdf RAP ledenlijst ZON: RAP ledenlijst ZON

Op 22 februari 2018 heeft de 100ste bijeenkomst van de RAP ZON plaatsgevonden. De bijeenkomst vond plaats bij Océ en werd goed bezocht door de huidige leden, maar ook oud-leden waren aanwezig op deze bijzondere dag.

De eerst volgende vergaderingen zijn gepland op:
– Donderdag 14 november

 Nieuws uit de regio

MKB Sectorplan Limburg

Het MKB Sectorplan Limburg is opgericht om kansrijke beroepen nu en in de toekomst te kunnen blijven invullen in het MKB in Limburg. Dat wordt gedaan door de vraag naar personeel te koppelen aan met ontslag bedreigde medewerkers in andere organisaties of niet-werkende werkzoekenden. Om- of bijscholing behoort tot de mogelijkheden van een (her)plaatsing. Dit project biedt dus een win-win situatie voor alle partijen. De ondernemer kan zich weer op de toekomst richten en de medewerker blijft aan het werk. Het project is van start gegaan op 1 december 2015 en duurt tot 1 december 2017. Meer informatie is te vinden op www.mkbsectorplan.nl

Regionale Nieuwsflits Arbeidsmarkt van het UWV

Regionale nieuwsflits arbeidsmarkt Limburg
Regionale nieuwsflits arbeidsmarkt Noord-Brabant

Regio in Beeld (bron UWV)

Regio in beeld is jaarlijks rapport van het UWV per regio welke in het najaar verschijnt. Hieronder is de samenvatting van uw regio opgenomen. Voor het gehele rapport verwijzen wij u graag naar de website van het UWV: Regio in Beeld

Helmond-De Peel samenvatting
Midden-Brabant samenvatting
Midden-Limburg samenvatting
Noord-Limburg samenvatting
Noordoost-Brabant samenvatting
Zuid-Limburg samenvatting
Zuidoost-Brabant samenvatting

Katapult

Een mooi initiatief in de regio is Katapult. Katapult is een netwerk van samenwerkingsverbanden tussen onderwijs en bedrijfsleven en groeit continu. Doelstelling is om de samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven te verbeteren. Dit gebeurt bijvoorbeeld door professionals uit het bedrijfsleven die lessen verzorgen. Of door studenten die tijdens hun opleiding onderzoek doen voor een MKB-bedrijf. Er participeren inmiddels 50.000 studenten, 4.500 bedrijven en 4.000 docenten in deze samenwerkingsverbanden, ook wel Centres of expertise, Centra voor innovatief vakmanschap en PPS in het beroepsonderwijs genoemd.

Binnen Katapult  worden resultaten getoond , kennis gedeeld, van elkaar geleerd en worden nieuwe voorbeelden ontwikkeld. Zodat niet iedereen het wiel opnieuw hoeft uit te vinden en we onszelf steeds verbeteren. Elk samenwerkingsverband waarin onderwijs en praktijk elkaar ontmoeten mag aansluiten, zoals innovatielabs, communities of practise en publiek-private samenwerkingsverbanden. Meer weten, zie www.wijzijnkatapult.nl

Factsheet Arbeidsmarkt Procesindustrie

Deze factsheet is opgesteld door het UWV en geeft een beeld van de ontwikkelingen van de arbeidsmarkt binnen de procesindustrie per regio.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte worden gehouden van het laatste nieuws omtrent subsidies, ontwikkelingen in opleidingen en duurzame inzetbaarheid. Meldt u vandaag nog aan voor de nieuwsbrief.

U bent ingeschreven