013 594 4287

Privacyverklaring

OVP vindt het belangrijk dat er op zodanige wijze met jouw persoonsgegevens wordt omgegaan dat je privacy zo veel als mogelijk wordt beschermd en gewaarborgd. OVP houdt alleen die persoonsgegevens bij die nodig zijn om je van dienst te kunnen zijn, voor het bijhouden van webstatistieken en om te kunnen voldoen aan de verplichte vereisten.

In het kort komt onze privacyverklaring er op neer dat we jouw persoonsgegevens:

  • alleen gebruiken voor doelen die met jou zijn overeengekomen
  • niet met anderen zullen delen, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze diensten of activiteiten
  • zorgvuldig beveiligen

 

Doeleinden
We verzamelen of gebruiken je persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in deze privacyverklaring, tenzij we hiervoor van tevoren jouw toestemming hebben verkregen.

Gebruik van onze diensten
Wanneer je gebruik maakt van onze diensten vragen we je om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens zijn noodzakelijk om de dienst of het product te kunnen leveren en worden door OVP bewaard conform de wettelijke bewaarplicht.

Communicatie
Wanneer je ons e-mail of andere berichten stuurt, dan worden deze opgenomen in onze systemen en conform de wettelijke bewaarplicht opgeslagen. Wij kunnen jou naar persoonsgegevens vragen, die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk jouw vragen te verwerken en jouw verzoeken te beantwoorden.

Formulieren
De website bevat formulieren die je kunt gebruiken voor het aanvragen dan wel downloaden van informatie, het aanmelden voor de nieuwsbrief, het aangaan van overeenkomsten of om met ons in contact te komen over verschillende onderwerpen.

De gegevens die je ons met deze formulieren verstrekt, bewaren we zo lang als nodig of redelijk is voor de volledige beantwoording en/of afhandeling van je verzoek. Je verzoek kan daarnaast in onze systemen worden opgenomen en daar conform de wettelijke bewaarplicht worden opgeslagen.

Derden
In sommige gevallen maken wij gebruik van derden bij de uitvoering van onze diensten en activiteiten. Als deze derden daarbij toegang hebben tot jouw gegevens, zorgen wij dat je gegevens afdoende worden beveiligd en uitsluitend voor de beoogde doelen worden gebruikt middels passende maatregelen. In geen geval verkoopt OVP je persoonsgegevens aan derden.

Beveiliging
OVP heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de door jou verstrekte persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatig gebruik. Onze werknemers zijn wettelijk verplicht om de vertrouwelijkheid van je gegevens te respecteren. Deze verplichting leggen we ook contractueel op aan derden die door ons worden ingeschakeld bij het uitvoeren van onze diensten en activiteiten.

Websitebezoek
OVP verzamelt en bewaart bepaalde informatie van bezoekers over het gebruik van deze website, zoals de datum en tijd waarop je de website hebt bezocht, het type browser, browsertaal, het Internet Protocol (IP) adres van de door jou gebruikte computer, het aantal hits, welke (sub)pagina’s eerder zijn bezocht en de duur van de gebruikerssessie. OVP houdt geen unieke persoonsgegevens bij (bijvoorbeeld naam, e-mail adres of dergelijke), tenzij je daarvoor kiest en deze informatie specifiek vermeldt.
Deze informatie wordt verzameld via een cookie. Een cookie is een tekstbestand dat door je browser op de harde schijf van je computer wordt opgeslagen. In onze cookies wordt geen naar personen te herleiden informatie opgenomen.
De meeste browsers accepteren automatisch cookies, maar doorgaans kun je de instelling van je browser wijzigen om dat te verhinderen. Als je geen cookies wilt ontvangen, kijk dan onder de Help-functie van je browser om te zien hoe je alle cookies kunt blokkeren. Je kunt ook een seintje ontvangen voordat een cookie wordt opgeslagen.

Lees meer over cookies en de bijbehorende regelgeving.

Nieuwsbrief
Je kunt je aanmelden voor de OVP Nieuwsbrief, waarmee OVP geïnteresseerden informeert over relevante ontwikkelingen. Je e-mailadres wordt met jouw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je je kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

Evenementen en bijeenkomsten
Tijdens evenementen en bijeenkomsten die georganiseerd worden door OVP kunnen foto’s en/of video-opnames worden gemaakt. Deze foto’s of video’s kunnen worden gepubliceerd op de website of sociale media van OVP. Door een evenement te bezoeken stem je in dat er foto’s worden gemaakt en deze op de website en sociale media kunnen worden gepubliceerd.

Social media en links naar andere websites
Op de website zijn knoppen opgenomen om Stichting OVP te kunnen volgen via social media. Deze knoppen worden gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door de diverse social media bedrijven zelf. Deze code kan onder meer een cookie plaatsen (zie boven). Wij hebben daar geen invloed op en verwijzen je naar de privacyverklaringen van de betreffende social media organisaties om te lezen wat zij met jouw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.
Op de website zijn mogelijk ook links opgenomen naar websites van derden. Hoewel deze website(s) met zorg geselecteerd zijn, draagt OVP geen verantwoordelijkheid ten aanzien van deze derden en de manier waarop zij met (persoons)gegevens omgaan.

Inzien en aanpassen persoonsgegevens
Je hebt het recht om aan ons te vragen welke persoonsgegevens er van jou in onze gegevensbestanden zijn opgeslagen. Wanneer je meent dat die persoonsgegevens niet (langer) juist of volledig zijn, kun je ons verzoeken jouw persoonsgegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen. Voordat wij een verzoek in behandeling nemen, controleren wij de identiteit van de verzoeker om de bescherming van de persoonsgegevens te borgen. Verzoeken om aanpassingen zullen wij zo snel mogelijk behandelen. Indien je verzoek (nog) niet kan worden uitgevoerd, lichten we je gemotiveerd toe waarom dat het geval is. Je kunt je verzoek sturen via de mogelijkheden vermeld op onze pagina Contact.

Veranderingen
Deze privacyverklaring is, zonder voorafgaande aankondiging, onderhevig aan wijzigingen uit hoofde van wetswijzigingen of veranderingen in de bedrijfsvoering. Controleer daarom deze webpagina van tijd tot tijd of er veranderingen zijn opgetreden. Als je vragen hebt over deze privacyverklaring of over de verwerking van gegevens, neem dan contact met ons op via deze website.

Uitzonderingen
OVP stelt, behoudens de hierboven genoemde uitzonderingen, uitsluitend persoonsgegevens ter beschikking aan derden, indien zij daartoe op grond van een wettelijk voorschrift verplicht wordt gesteld.

Contactgegevens
Wanneer je vragen heeft die niet in deze privacyverklaring zijn beantwoord, wanneer je suggesties of opmerkingen heeft over de inhoud daarvan of wanneer je klachten hebt over de manier waarop wij met jouw persoonsgegevens omgaan, dan komen we graag met je in contact. Onze contactgegevens vind je op onze pagina Contact.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 31 maart 2022.

Deze privacyverklaring is van toepassing op de website van OVP. OVP is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere sites en bronnen die op onze website worden genoemd.