013 594 4287

Organisatie

Bestuur en werkorganisatie

OVP is een paritair bestuurde organisatie. Dit betekent dat het Bestuur bestaat uit vertegenwoordigers van werkgevers- en werknemersorganisaties. Daarnaast kent OVP een werkorganisatie, die verantwoordelijk is voor de dagelijkse operationele werkzaamheden.

Bestuur

Het Bestuur van OVP bestaat uit de volgende personen:

  • Roderik Potjer (VNCI, interim voorzitter)
  • Johann Honders (CNV, secretaris-penningmeester)
  • Huub in het Panhuis (AWVN)
  • Ali Gunduz (FNV)

Werkorganisatie

De werkorganisatie van OVP ondersteunt het Bestuur en voert de primaire taken van de organisatie uit, zoals:

  • het voorbereiden en coördineren van subsidieregelingen;
  • het stimuleren en faciliteren van regionale en landelijke overlegstructuren;
  • het – in samenwerking met andere opleidingsfondsen – vormgeven van instrumenten en lerende netwerken op het gebied van leven lang ontwikkelen.