013 594 4287

Nieuws

Voorinschrijving MDIEU geopend

OVP heeft in de afgelopen maanden de voorinschrijving voor de subsidieaanvraag van de Maatwerkregeling Duurzame Inzetbaarheid en Eerder Uittreden (MDIEU) voorbereid. Deze regeling kent twee subsidiabele componenten: activiteiten op het gebied van duurzame inzetbaarheid en een regeling tot eerder uittreden. Het goede nieuws is: de voorinschrijving is geopend!

Dit betekent dat bedrijven uit de (petro)chemische industrie – of op zijn minst raakvlakken met deze industrie – zich kunnen voorinschrijven. Een bedrijf kan zich inschrijven op activiteiten duurzame inzetbaarheid (minimaal 25% van het subsidiebedrag) en op een financiële bijdrage voor regelingen eerder uittreden (maximaal 75% van het subsidiebedrag). Voor de voorinschrijving hanteert OVP een formulier voorinschrijving. Dit formulier is hier te downloaden.

De periode van voorinschrijving duurt tot en met 30 januari 2022. De voorinschrijving dient als input voor de definitieve subsidieaanvraag van OVP. Bovendien zal OVP na het sluiten van de voorinschrijving een bindende overeenkomst aangaan met de aangemelde bedrijven.

Meer weten over de subsidieregeling MDIEU?
Bekijk deze pagina.