013 594 4287

Nieuws

Voorinschrijving Maatwerkregeling Duurzame Inzetbaarheid en Eerder Uittreden (MDIEU)

OVP is druk bezig met de voorbereidingen voor een subsidieaanvraag MDIEU. Deze regeling kent twee subsidiabele componenten: activiteiten op het gebied van duurzame inzetbaarheid en een regeling tot eerder uittreden.
Op basis van een door SPDI uitgevoerde sectoranalyse heeft OVP in de afgelopen periode een aantrekkelijk en breed aanbod van activiteiten op het gebied van duurzame inzetbaarheid samengesteld. Op basis van gesprekken met meerdere HR- en plantmanagers is besloten om dit aanbod nu een definitief karakter te geven.
Ook zijn er voorbereidende werkzaamheden getroffen om regelingen rond eerder uittreden onder te kunnen brengen bij deze subsidieregeling. Zo zijn de kaders helder voor de functies die onder de definitie zwaar werk vallen en is beschreven hoe om te gaan met de uitzonderingen hierop.

Meer informatie?

Op dinsdag 7 december organiseert OVP een online bijeenkomst, waarin meer informatie volgt over:

het aanbod aan subsidiabele activiteiten duurzame inzetbaarheid
de kaders voor een subsidiabele regeling eerder uittreden
de procedure voor voorinschrijving
rekenvoorbeelden hoe bedrijven de hoogte van het subsidiebedrag kunnen bepalen(voor duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden)
de planning van de subsidieaanvraag
Interesse?

Interesse in deelname aan deze online bijeenkomst? Stuur een mail naar info@ovp.nl en meld je aan onder vermelding van Online bijeenkomst MDIEU 7 december.

Lees hier meer informatie over de subsidieregeling MDIEU.