In maart 2017 is het project “Werkplekleren in de techniek” gestart, een unieke samenwerking van OTIB, OOMT, OOM, A&O, OOC en OVP. Triamfloat voert dit project uit. De centrale vraag is:
Is het mogelijk, en zo ja hoe, om werkgever en werknemer blijvend te beïnvloeden dat het bewustzijn over en het effect van werkplekleren wordt vergroot?

In de eerste fase van dit project is onderzoek gedaan naar zowel de theorie als de praktijk van werkplekleren. Er zijn good practices verzameld in de techniek. Op basis daarvan worden een scan en een toolbox met interventies ontwikkeld om werkplekleren in bedrijven vorm te geven.

Om deze interventies uit te proberen zijn we op zoek naar pilotbedrijven, die een vraagstuk of probleem waarbij werkplekleren een mogelijke oplossing is. Hieronder staat een beschrijving van de uitgangspunten voor pilotbedrijven.

Als u interesse heeft, vul dan het aanmeldformulier in en stuur deze op naar uw contactpersoon bij uw O&O fonds.

Doel van de pilot
Het doel van de pilots is tweeledig:

 • Uw bedrijf helpen om door middel van werkplekleren een vraagstuk of probleem op te lossen.
 • In de praktijk toetsen hoe de opgedane inzichten uit het onderzoek en de good practices in de vorm van interventies (breder) toepasbaar zijn voor andere bedrijven. Denk hierbij aan:
  a. Concrete vormen van werkplekleren
  b. Randvoorwaarden van werkplekleren, denk hierbij aan leiderschap, organisatiestructuur, cultuur etc.

Wat voor pilotbedrijven zoeken we?
We zijn op zoek naar bedrijven met een vraagstuk of probleem op de werkplek. Denk bijvoorbeeld aan:

 • Hoe zorg ik ervoor dat medewerkers meer kennis delen onderling? Wat vraagt dit van de inrichting van de werkplek?
 • Hoe kunnen medewerkers samenwerken om problemen op te lossen?
 • Hoe bereiken we dat alle medewerkers weten dat het niet erg is om fouten te maken? Dat het normaal is om feedback te geven en ontvangen?
 • Welke rolverandering van managers is nodig om medewerkers zelfstandiger te laten werken?
 • Hoe benut ik mijn talenten optimaal?
 • Welke doorgroeimogelijkheden kunnen we bieden?
 • Hoe blijven we als bedrijf bij met nieuwe ontwikkelingen?
 • Hoe zorg ik dat nieuwe medewerkers snel en goed zijn ingewerkt?
 • Ervaren collega’s gaan uit dienst/ met pensioen, hoe borg ik hun kennis en ervaring?

Dit zijn slechts wat voorbeelden. Ook andere vraagstukken kunnen interessant zijn. Zolang er maar een wens is om de uitvoering van het werk te verbeteren of hiervan te leren.

Wat betekent deelname aan de pilot voor u?

 • Invullen scan werkplekleren huidige situatie (0-meting).
 • Intakegesprek. Bespreken resultaten scan en bepalen gewenste resultaten van het werkplekleren.
 • Kiezen van interventies. U kiest in overleg met TriamFloat welke interventies ingezet zullen worden. Dit kan zowel op randvoorwaarden zijn gericht (bijvoorbeeld leiderschapsstijl, leercultuur, inrichting werkplek) als op het implementeren van concrete vormen van werkplekleren.
 • Opstellen plan van aanpak voor het realiseren van de interventies (met behulp van een format en ondersteuning van TriamFloat).
 • Uitvoeren van de interventies. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij het bedrijf, waarbij TriamFloat een aantal keer langs komt om te ondersteunen, de voortgang te bespreken en te adviseren over het vervolg.
 • Invullen scan werkplekleren voor nieuwe situatie (1-meting).
 • Reviewen eindverslag pilot.

Activiteiten
Triamfloat gaat u en uw bedrijf begeleiden en hiervan verslag leggen. Hierbij is het de bedoeling om:

 • medewerkers van uw bedrijf te interviewen over het initiatief, zowel medewerkers, management als staf. Zo kunnen we optimaal aansluiten bij de reeds aanwezige kennis, ervaring en ideeën binnen het bedrijf.
 • de werkplek waar het werkplekleren plaatsvindt te bezoeken
  We vragen hierin commitment van u om na toezegging hier ook echt tijd voor vrij te maken.

Activiteiten waar aan gedacht kan worden die we van u vragen:

 • Uitvoeren van het initiatief op de werkplek. Hierbij is het uitgangspunt dat minimaal 1 persoon wekelijks tijd heeft om met het initiatief bezig te zijn (ook na de pilot om het initiatief te boren)
 • Interview met contactpersoon van Triamfloat
 • Interview met direct bij het initiatief betrokken medewerkers
 • Observatie van het initiatief op de werkplek (indien mogelijk meerdere keren)
 • Informeren van de contactpersoon van Triamfloat over de voortgang en aanpak

Daarnaast gelden de volgende uitgangspunten:

 • Verslaglegging door TriamFloat is kort, bondig en praktisch en wordt opgeslagen in het klantsysteem van het O&O fonds.
 • Data van bedrijfsbezoeken worden doorgegeven aan het O&O fonds, zodat eventueel een collega uit de regio kan aansluiten.

Gevraagde tijdsinvestering van u of uw bedrijf:

 • Doorlooptijd van minimaal 3 tot maximaal 6 maanden
 • 3 bedrijfsbezoeken door TriamFloat, waarbij de aanwezigheid van betrokkenen vereist is
 • De benodigde tijd die het bedrijf daarnaast zelf moet investeren is afhankelijk van het initiatief en het plan van aanpak. Zoals genoemd is het uitgangspunt dat minimaal 1 persoon wekelijks tijd heeft om met het initiatief bezig te zijn (ook na de pilot om het initiatief te borgen)

Geïnteresseerd of nog vragen?
Neem contact op met de contactpersoon van uw fonds. Hij of zij kan u verder helpen. Weet u zeker dat u wilt deelnemen, vul dan het aanmeldformulier zo volledig mogelijk in.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte worden gehouden van het laatste nieuws omtrent subsidies, ontwikkelingen in opleidingen en duurzame inzetbaarheid. Meldt u vandaag nog aan voor de nieuwsbrief.

U bent ingeschreven