Colette Alma, directeur VNCI en bestuurslid van Veiligheid Voorop, heeft op 6 maart jl. de sectorkamer het eindrapport ‘Curriculum Veiligheid in het MBO’ aangeboden. Dit rapport doet verslag van een onderzoek naar de behoefte aan een curriculum over veiligheid voor technische MBO-opleidingen in de procesindustrie en toeleveranciers.
Bij MBO-opleidingen bestaat behoefte aan een (uitbreiding van een) curriculum veiligheid als onderdeel van de technische MBO-opleidingen. Dat concludeert het Opleidingsfonds Procesindustrie OVP na een onderzoek in opdracht van Veiligheid Voorop.

Veiligheid Voorop kreeg vanuit het werkveld signalen dat er behoefte zou zijn aan een apart curriculum veiligheid voor de technische MBO-domeinen die vakmensen leveren aan de procesindustrie. Hierbij valt te denken aan laboratoriummedewerkers, mechanische en elektrotechnische monteurs, operators en werkvoorbereiders. Om helderheid hierover te krijgen, is door OVP een vooronderzoek uitgevoerd waarbij enerzijds getoetst is of er draagvlak is om te komen tot een landelijk curriculum veiligheid binnen technische MBO-opleidingen. Daarnaast is input verzameld vanuit onderwijs en bedrijfsleven voor succesfactoren wanneer overgegaan wordt tot de ontwikkeling van het curriculum

Alle ondervraagde onderwijsinstellingen vinden dat veiligheid een onderdeel moet zijn van het curriculum van de MBO-opleiding. Het merendeel wil graag dat veiligheid in het basisdeel van het kwalificatiedossier een duidelijke plek moet hebben. Er zou sprake moeten zijn van een integrale leerlijn met theorie en competenties en vaardigheden en het werken volgens de veiligheidseisen. Een te ontwikkelen curriculum moet zich richten op zowel kennis en het toepassen daarvan in de praktijk als een houding waarin men veiligheidsbewust is. De attitude is het belangrijkste, het moet een automatisme worden om veilig te werken.

Meer dan 80% van de bedrijven vinden dat veiligheid een onderdeel moet zijn van het curriculum van de MBO-opleiding. Veiligheid als integraal onderdeel samen met milieu en kwaliteit is de wens. Het moet niet alleen gaan over veiligheid , maar juist over veiligheidsbewustzijn. Bedrijven vinden dat de MBO-opleidingen hierin te kort schieten, vooral toepassing van theoretische kennis wordt gemist. Veiligheidsbewustzijn en veiligheidsgedrag hebben meer aandacht nodig.

OVP concludeert dat er een duidelijke behoefte is aan een aanvullend curriculum veiligheid voor technische MBO-opleidingen zowel vanuit onderwijs als bedrijfsleven. Het is daarbij niet de bedoeling een nieuw curriculum te ontwikkelen, maar een curriculum binnen een brede technische MBO opleiding. Het doel is studenten basiskennis bij te brengen in veiligheidsbewust denken en handelen. De OVP adviseert om in een vervolgtraject de verbinding tussen onderwijs en bedrijfsleven te borgen en samen te werken bij de ontwikkeling zodat de technisch opleidingen naadloos gaan aansluiten op de verwachtingen van het bedrijfsleven maar ook haalbaar zijn binnen het onderwijs.

De SBB (Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven) heeft hierin een belangrijke rol in de marktsegmenten Metaal en metalelektro, Procesindustrie en laboratoria en Technische installaties en systemen. Aanbevolen wordt het curriculum zo vorm te gegeven dat het onderwijs maximale flexibiliteit heeft voor inpassing in de huidige opleidingen. Veiligheidsattitude moet een duidelijke en herkenbare plek in het basis deel kwalificaties dossier krijgen.

Peter Postma, voorzitter van de sectorkamer, nam het rapport in ontvangst met de toezegging dat de sectorkamer er, na bestudering, op terug zal komen.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte worden gehouden van het laatste nieuws omtrent subsidies, ontwikkelingen in opleidingen en duurzame inzetbaarheid. Meldt u vandaag nog aan voor de nieuwsbrief.

U bent ingeschreven