O&O conferentie
Voor het eerst belegden vijfentwintig arbeidsmarkt-, opleidings- en ontwikkelingsorganisaties en hun sociale partners hierover een nationale O&O conferentie op 6 april. OVP was een van de deelnemers. Partijen spraken tijdens de conferentie over de gemeenschappelijke thema’s eigen regie, intersectoraal samenwerken en het creëren van een passende leercultuur. De opgave om werkenden blijvend inzetbaar te houden en ze te ondersteunen in hun ontwikkelingsproces is urgent en vergt een brede bundeling van krachten. Dit wordt onderstreept in het Regeerakkoord waarin een leven lang ontwikkelen speerpunt is. De doelen van het kabinet over duurzame inzetbaarheid, arbeidsmobiliteit, verantwoordelijkheid en regie in een leven lang ontwikkelen komen overeen met die van de O&O organisaties en hun sociale partners.

De O&O organisaties doen dit om een permanente leercultuur te bevorderen als antwoord op de voortdurende veranderingen in beroepen, banen en op de arbeidsmarkt. Daarvoor gaan O&O organisaties met alle stakeholders een omslag maken, door samen te werken aan experimenten om lerend vakmanschap te stimuleren, nationale en vooral regionale good practises structureel uit te wisselen en een lerend netwerk van organisaties te worden. Dit wordt versterkt door samenwerking met de wetenschap en is bedoeld om een doorbraak te creëren op leercultuur en het stimuleren van een leven lang ontwikkelen om werkenden blijvend inzetbaar te houden.

O&O als matchmakers leven lang ontwikkelen
De minister van SZW drs. W. Koolmees sprak op de nationale O&O conferentie over de must van een leercultuur. Voor alle partijen is er geen weg terug meer, er moet nu gehandeld gaan worden. De O&O organisaties ziet hij als de ideale matchmakers tussen werkgevers en werkenden bij een leven lang ontwikkelen. De vele actoren, waaronder sociale partners, O&O organisaties, maar ook het Rijk en het onderwijs, gaan de komende tijd hun krachten bundelen, focussen en hun slagkracht in stelling brengen.

Koolmees ziet de aanstekelijke voorbeelden al bij de deelnemende O&O organisaties en roept op om good practises met elkaar te delen. Zichzelf heeft hij de rol toebedeeld van bundelaar, hij wil de kanteling die nu plaatsvindt verder versterken en randvoorwaarden creëren. Met de bedoeling om werkenden in de drivers seat te laten plaatsnemen om zich soepel te kunnen gaan bewegen op de arbeidsmarkt. De minister heeft geen extra geld beschikbaar, maar zoals hij ook al eerder aangaf wil hij het overheidsbudget voor fiscale scholingsaftrek verschuiven naar een meer doeltreffend en doelmatig instrument.

SER-voorzitter drs. M.I. Hamer benadrukte in haar speech dat het momentum voor het onderwerp er nu is, waarbij een beweging van onderop nodig is om de doelgroep enthousiast te maken voor een leven lang ontwikkelen.

In de O&O conferentie krant leest u een uitgebreid verslag met daarin onder andere de beknopte versies van de presentaties van minister Wouter Koolmees en SER-voorzitter Mariëtte Hamer, net als een sfeerverslag en quotes van de aanwezigen.

Groeiagenda
Tijdens de conferentie is een groeiagenda afgesproken om kennis en ervaring uit te wisselen en de progressie te bespreken op eigen regie en het ontwikkelen van een permanente leercultuur. Zodoende willen de O&O organisaties dit ontwikkelingsproces borgen.

Kennis van sectoren
De door sociale partners opgerichte O&O organisaties maken constructief onderdeel uit van het proces waarin werkenden zich permanent ontwikkelen. Dit doen de O&O organisaties met hun kennis van de sectoren, beroepen en competentieontwikkelingen, hun bereik van 2 miljoen werkenden, hun ervaring met intersectoraal samenwerken en de expertise om het collectieve scholingsgeld efficiënt in te zetten en zo mogelijk te vermeerderen door subsidies.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte worden gehouden van het laatste nieuws omtrent subsidies, ontwikkelingen in opleidingen en duurzame inzetbaarheid. Meldt u vandaag nog aan voor de nieuwsbrief.

U bent ingeschreven