In het kader van het project Kansrijk Starten met Duurzame Inzetbaarheid heeft TNO in opdracht van OVP samen met VAPRO een onderzoek uitgevoerd welke heeft geleidt tot een inventarisatiemethodiek. De centrale vraag hierbij was:
“Welke belemmeringen spelen er om intenties om te zetten naar concrete acties ten aanzien van duurzame inzetbaarheid”.

Het gebruik van de inventarisatiemethodiek maakt duidelijk wat bedrijven in de procesindustrie nog nodig hebben om kansrijk te starten met DI-activiteiten voor hun medewerkers. De methodiek helpt bedrijven bij het vormen en voeren van effectief en eigen DI-beleid door goed en snel de juiste keuzes te maken uit de groeiende hoeveelheid beschikbare DI-instrumenten.

Er is gestart met een deskresearch naar enerzijds beschikbare DI-instrumenten en anderzijds naar de belemmerende en bevorderende factoren voor bedrijven en/of medewerkers bij implementatie van deze DI-instrumenten. Hiervoor zijn zowel wetenschappelijke als grijze literatuur geraadpleegd.

Vervolgens zijn door middel van interviews bij een tiental bedrijven binnen de procesindustrie goede en minder goede DI-praktijken opgehaald. Centrale thema’s hierin waren onder andere: structuur en cultuur van het bedrijf, motivatie voor DI(-instrumenten), ervaringen met DI-instrumenten en implementatie hiervan, betrokkenheid van medewerkers, successen en obstakels.

Met het deskresearch en het praktijkenonderzoek is een gedegen basis gecreëerd om te komen tot een valide, betrouwbare en ook praktisch bruikbare inventarisatie-methodiek (scan) voor het kansrijk starten met DI binnen een bedrijf. Het doel van de methodiek is om op basis van informatie die afkomstig is van zowel werkgevers (bedrijfsniveau) als werknemers (persoonsniveau) inzicht te krijgen in de huidige en gewenste (toekomstige) situatie rondom duurzame inzetbaarheid binnen een bedrijf.
Ook geeft de methodiek inzicht in de aanwezigheid van zeven randvoorwaarden voor DI (diagnose). Aan de hand hiervan kan bepaald worden welke randvoorwaarden gecreëerd/versterkt dienen te worden voor een kansrijke start met DI(-instrumenten) binnen een bedrijf. Oftewel, de methodiek biedt handvatten voor een gericht actieadvies ter versterking van DI van werknemers.

Meer weten?
Het gehele rapport is op te vragen door een mail te sturen naar info@ovp.nl. Ook indien u meer informatie wilt over het inzetten van de scan in uw bedrijf kunt u contact opnemen met ons via info@ovp.nl of 070 – 3378367

Meld u aan voor onze nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte worden gehouden van het laatste nieuws omtrent subsidies, ontwikkelingen in opleidingen en duurzame inzetbaarheid. Meldt u vandaag nog aan voor de nieuwsbrief.

U bent ingeschreven