Graag wijzen wij u op de intervisiekaarten kennisdeling en veiligheidsbewustzijn die door VAPRO zijn ontwikkeld. Deze kaarten zijn uitermate geschikt als u op een laagdrempelige manier met duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers aan de slag wil.

In de industrie wordt veel tijd en geld gestoken in de opleiding van de operators. Dat is logisch want zonder vakbekwame operators geen verkoopbaar product en soms kunnen er zelfs levensgevaarlijke situaties ontstaan. Eenmaal vakbekwaam wil echter helemaal niet zeggen dat competenties (kennis, vaardigheden en houding) op het gewenste niveau blijven. Een deel van de kennis die je niet vaak nodig hebt, zakt na verloop van tijd gewoon weg. Vaardigheden kunnen kunstjes worden waarvan de theoretische achtergrond verdwenen is.

Met de intervisie leerkaarten wordt het delen van kennis op een leuke, losse wijze bevorderd. Er wordt gewerkt aan een cultuur waarin het normaal is dat niemand alles weet en dat het vanzelfsprekend is dat we met elkaar het beeld zo compleet mogelijk maken.

De 107 kaarten bevatten vragen/opdrachten om kennis en vaardigheden uit te wisselen rond thema’s die voor een productieomgeving relevant zijn. Zo zijn er kaarten op het gebied van procesoptimalisatie, proces & apparatuur, procesverstoringen, maar ook op het gebied van kwaliteit of communicatie & samenwerken.

Er kunnen meerdere gespreksrondes worden gedaan. De eerste ronde is doorgaans een ronde met veel vrije keuze. Iedere deelnemer krijgt 2 tot 4 kaarten waaruit ze er één kiezen. Ze krijgen vervolgens even de tijd om hun antwoord op de vraag voor te bereiden. Dan krijgt een ieder de mogelijkheid om de gekozen vraag voor te lezen en zijn antwoord te geven. De groep kan reageren zodat er discussie kan ontstaan. Regelmatig worden rondes of gesprekken afgerond met concrete afspraken. Het heeft de voorkeur dat het gesprek begeleid wordt door een neutrale facilitator die inhoudelijk niets toevoegt maar het gesprek begeleidt.

Eén van de variatie mogelijkheden voor een tweede of derde ronde is bijvoorbeeld dat alle deelnemers een kaart kiezen waar zij iets mee kunnen en willen en dat de groep van alle kaarten drie stuks selecteert waarvan zij verwachten dat ze er het meest van gaan leren.

De kaarten kunnen ook ingezet worden om de communicatie en het onderlinge begrip te verbeteren tussen monteurs en operators. In een gemixte groep monteurs en operators kunnen diverse thema kaarten gebruikt worden om met elkaar het gesprek aan te gaan.
Eenzelfde soort leerkaarten is beschikbaar rondom het thema veiligheid. Veilig werken is tot bepaalde hoogte afdwingbaar (excentrieke motivatie). Een stap verder is alleen mogelijk met intrinsiek gemotiveerde medewerkers. Een krachtige wijze om dat te bereiken is door het dialoog met elkaar aan te gaan rondom veiligheidsissues. De intervisie leerkaarten veiligheid kunnen u daarbij op effectieve wijze ondersteunen.

De intervisiekaarten zijn verkrijgbaar in de webwinkel van VAPRO.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte worden gehouden van het laatste nieuws omtrent subsidies, ontwikkelingen in opleidingen en duurzame inzetbaarheid. Meldt u vandaag nog aan voor de nieuwsbrief.

U bent ingeschreven