De provincie Overijssel heeft een subsidie regeling gericht op MKB bedrijven om hun werknemers de gelegenheid te geven opleidingen te volgen en zich verder te ontwikkelen zodat zij duurzaam ingezet kunnen worden.
De subsidie is gericht op:

 • Het uitvoeren van een HRM-scan.
  Dit is een scan die inzicht geeft in de behoefte aan maatwerkontwikkeltrajecten van werknemers in dienst bij het MKB bedrijf en die wordt uitgevoerd door een derde.
 • Het uitvoeren van maatwerkontwikkeltrajecten voor medewerkers die niet hoger dan een MBO 3 opleiding hebben gevolgd.
  Dit zijn ontwikkelingstrajecten voor medewerkers in dienst bij het MKB bedrijf. Het is gericht op competenties, vaardigheden en kennis met het oog op de snelle technologische ontwikkelingen. Voorbeelden van technologische ontwikkelingen zijn automatisering, robotisering en 3d-printing. Scholingsontwikkelingstrajecten zijn bijvoorbeeld gericht op vaktechnische of gedragsmatige vaardigheden.

De belangrijkste voorwaarden zijn:

 • De aanvrager is een MKB bedrijf met een vestiging in Overijssel.
 • De aanvraag heeft betrekking op ten minste 8 maatwerkontwikkelingstrajecten voor werknemers die niet hoger dan een MBO 3 opleiding hebben gevolgd.
 • De aanvrager heeft nog geen subsidie ontvangen op grond van deze subsidieregeling.
 • Een aanvraag mag niet uitsluitend het uitvoeren van een HRM scan zijn.
 • Als de aanvraag uitsluitend het uitvoeren van maatwerkontwikkeltrajecten betreft dan moet de aanvrager een HRM-scan of scholingsontwikkelplan meesturen. Deze mag niet ouder zijn dan 6 maanden en waarin tenminste is beschreven:
  1. de behoefte aan maatwerkontwikkeltrajecten;
  2. op welke wijze het maatwerkontwikkeltraject bijdraagt aan de ontwikkeling van competenties, vaardigheden en kennis van de medewerkers met het oog op de snelle technologische ontwikkelingen en:
  3. op welke wijze de concurrentiepositie van het bedrijf en duurzamere inzetbaarheid van de huidige medewerkers wordt verstevigd.
 • Als er sprake is van staatssteun dan geldt de De-minimisverordening.

De subsidie is maximaal 50% van de subsidiabele kosten met een maximum van 20.000 euro per aanvraag.

Meer weten, zie http://www.overijssel.nl/@208769/hrm/
Hier vindt u ook het aanvraagformulier.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte worden gehouden van het laatste nieuws omtrent subsidies, ontwikkelingen in opleidingen en duurzame inzetbaarheid. Meldt u vandaag nog aan voor de nieuwsbrief.

U bent ingeschreven