Bedrijven en instellingen kunnen dit jaar in drie vrij korte periodes subsidie aanvragen voor projecten duurzame inzetbaarheid. Het eerste tijdvak loopt van 25 juni 2018, 09.00 uur, tot en met 29 juni 2018, 17.00 uur. Zo blijkt uit informatie van Uitvoering van beleid, het voormalig Agentschap SZW.

Dit jaar komen er drie nieuwe aanvraagtijdvakken voor de Subsidieregeling ESF 2014-2020. Aanvragers kunnen in maar één van de drie tijdvakken subsidie krijgen. Per tijdvak is 15 miljoen euro beschikbaar. Werkgevers moeten er goed op letten dat zij hun aanvraag zorgvuldig indienen, want Uitvoering van beleid neemt alleen volledige subsidieaanvragen in behandeling. Informatie hierover volgt nog. De maximale subsidie bedraagt €12.500 per project, iets meer dan vorig jaren. Komen er per tijdvak voor meer geld aanvragen binnen dan er geld beschikbaar is, dan loot Uitvoering van beleid in welke volgorde zij de ontvangen subsidieaanvragen afhandelt. De overige twee tijdvakken voor deze subsidie dit jaar zijn nog niet bekend.

Regio’s en sectoren
Voor duurzame inzetbaarheid in regio’s en sectoren is de aanvraagperiode van 1 oktober 2018, 09.00 uur, tot en met 26 oktober 2018, 17.00 uur. Voor dit aanvraagtijdvak is 25 miljoen euro beschikbaar. De subsidie kan worden aangevraagd door onderwijs & ontwikkelingsfondsen (o&o-findsen) en samenwerkingsverbanden van sociale partners en gemeenten. De subsidiabele kosten bedragen maximaal 1 miljoen euro, in een samenwerkingsverband kan dit oplopen tot maximaal drie keer dat bedrag. De subsidie bedraagt hoogstens de helft van de totale projectkosten. Voor deze subsidie moet het dus gaan om co-financiering. Wie geïnteresseerd is in deze subsidieregeling, kan zich aanmelden voor een informatiebijeenkomst.

ESF
Nederland wil de subsidies uit het Europees Sociaal Fonds (ESF) gebruiken voor de re-integratie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, behoud en verbetering van de inzetbaarheid van werkenden en ondersteuning van kwetsbare werkzoekenden. Een van de hoofdthema’s is duurzame inzetbaarheid. De eerste projecten binnen de ESF-regeling Duurzame inzetbaarheid voor bedrijven en instellingen zijn in 2014 van start gegaan.

(bron: Uitvoering van beleid, SZW ; beeld: techniekbeeldbank.nu)

Meld u aan voor onze nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte worden gehouden van het laatste nieuws omtrent subsidies, ontwikkelingen in opleidingen en duurzame inzetbaarheid. Meldt u vandaag nog aan voor de nieuwsbrief.

U bent ingeschreven