013 594 4287

Nieuws

Deelnemen aan pilots voor het versterken van wetenschappelijk aanpakken

OVP ondersteunt ontwikkelingen in de procesindustrie om de positie verder te versterken. Veelal hebben deze ontwikkelingen invloed op de duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers en het opleiden en ontwikkelen. Hierbij gaan technische en sociale innovaties hand in hand. Radicale innovaties worden immers behaald door combinatie met sociale innovaties. OVP verbindt daarom bedrijven met partijen die de bedrijven ondersteunen in het doorvoeren van innovaties.
Eén van deze partijen is SPDI (Sociale Partners samen voor Duurzame Inzetbaarheid). Voor een drietal onderwerpen onderzoeken zij de mogelijkheden om op basis van praktijkervaringen een wetenschappelijke aanpak te versterken. Hieraan kan uw bedrijf – groot en klein – kosteloos deelnemen. Wel worden afspraken gemaakt over de invulling van de medewerking aan de pilot. Er lopen drie projecten:

 • Effectiever inzetten van technologie/digitalisering:
  “Het rendement van onze technologische investeringen valt telkens tegen. Hoe kan dit beter?” SPDI gaat met haar DIGI-DI aanpak de effecten voor werk en medewerkers vooraf in beeld brengen. Investeren in de voorkant rendeert in snellere en betere implementatie van de nieuwe technologie of digitalisering.
  Meer informatie? Lees dan verder.
 • Eigen regie via richting, ruimte en ruggensteun:
  “ Waarom tonen medewerkers zo weinig eigen regie op persoonlijke ontwikkeling en vitaliteit?” Eigen Regie nemen vraagt om meer autono mie. Maar bedrijfsprocessen zijn steeds strakker georganiseerd. Dit belemmert medewerkers in het ontwikkelen van hun regievaardigheden. SPDI gaat met het bewezen 3R-model aan de slag om de autonomie van medewerkers te vergroten én hun regievaardigheden te versterken.
  Meer informatie? Lees dan verder. 
 • Effectiever voorkomen van zwaar werk:
  “Zwaar werk komt voor. De oplossing is vaak ook al bekend. Hoe zorg je ervoor dat die in de praktijk gebruikt wordt?” SPDI wil bedrijven handvatten geven om oplossingen voor zwaar werk succesvol te implementeren. Met het determinantenmodel van RIVM worden bedrijven geholpen in het effectief bestrijden van zwaar werk problemen.
  Meer informatie? Lees dan verder.