Het Opleidingsfonds voor de Procesindustrie (OVP) is met ondersteuning van SBB een beroepenonderzoek gestart in de proces-, laboratorium- en operationele techniek.

Waarom dit beroepenonderzoek?
Met dit onderzoek brengt OVP in kaart of de bestaande beroepeninformatie nog up to date is en of deze aansluit bij de (toekomstige) situatie in de verschillende branches. SBB gebruikt deze beroepeninformatie om de kwalificatiedossiers van mbo opleidingen te onderhouden. Via dit onderzoek gaan we na of onderhoud van deze kwalificatiedossiers nodig is. En zo ja, op welke onderdelen. Zo dragen we een belangrijk steentje bij aan een goede aansluiting tussen arbeidsmarkt en onderwijs.

Wat kunt u doen?
In het kader van het beroepenonderzoek heeft OVP de afgelopen maanden deskresearch uitgevoerd, trends in kaart gebracht en interviews met experts gehouden. Dit alles heeft geleid tot online vragenlijsten, die we gaan voorleggen aan zo veel mogelijk bedrijven in de branches. Deze vragenlijsten worden eind deze week verstuurd door SBB, aan de bij SBB bekende contactpersonen. OVP stelt de input van haar contribuanten zeer op prijs.

Mocht u nog vragen hebben over dit beroepenonderzoek, dan kunt u contact opnemen via info@ovp.nl.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte worden gehouden van het laatste nieuws omtrent subsidies, ontwikkelingen in opleidingen en duurzame inzetbaarheid. Meldt u vandaag nog aan voor de nieuwsbrief.

U bent ingeschreven