CA-ICT, Nederland ICT en CIO Platform Nederland laten samen met enkele top sectoren, waaronder de Topsector Chemie een onderzoek uitvoeren naar de impact van digitalisering op de arbeidsmarkt. Het onderzoek vindt plaats in de context van de digitaliserende en automatiserende samenleving waarvan alle sectoren en beroepen de gevolgen ondervinden. Centraal staat de concurrentiepositie van Nederland. Om Nederland concurrerend te houden, is het noodzakelijk te anticiperen op de bewegingen op de arbeidsmarkt voor ICT’ers en voor personen met voldoende digital skills, digitale vaardigheden.

Uw visie op de ontwikkeling van deze onderwerpen binnen uw (procesindustrie- chemie) sector wordt zeer op prijs gesteld. Wilt u daarom een bijdrage te leveren aan dit onderzoek door een korte vragenlijst in te vullen. Deelname kost ongeveer 2 minuten en vindt plaats via onderstaande link. vragenlijst.centerdata.nl
Deze vragenlijst wordt afgenomen door CentERdata (waarbij uw gegevens geanonimiseerd worden verwerkt). De vragenlijst is onderdeel van een groter onderzoek dat zal resulteren in een eindrapport. Mocht u dit eindrapport willen ontvangen, dan kunt u aan het einde van de vragenlijst uw e-mailadres achterlaten.

De deadline is uiterlijk 1 november 2017.

De volgende definities worden gehanteerd:

Digitalisering is de adoptie en toepassing van ICT (Informatie en Communicatie Technologieën) én digitale technieken in onze maatschappij, huizen, bedrijven en organisaties, bijvoorbeeld smartphones, domotica, e-commerce, smart industries, robotica, big data, Internet of Things, cloud computing, cybersecurity en kunstmatige intelligentie.

Automatisering is de vervanging van taken die nu door mensen worden uitgevoerd door machines, computers en robots. Tot nu toe is dat vooral gebeurd door het gebruik van machines en computers. In de komende jaren zullen de capaciteiten van robots verder toenemen, zodat ook vaak wordt gesproken van robotisering.

Digitale vaardigheden zijn de verzameling van vaardigheden die nodig zijn om actief én bewust te kunnen omgaan met de recente ontwikkelingen op het gebied van digitalisering en te kunnen deelnemen aan de digitaliserende samenleving.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte worden gehouden van het laatste nieuws omtrent subsidies, ontwikkelingen in opleidingen en duurzame inzetbaarheid. Meldt u vandaag nog aan voor de nieuwsbrief.

U bent ingeschreven