ESF Duurzame Inzetbaarheid
Eén van de doelen van de Europese Unie (EU) is het stimuleren en verbeteren van de werkgelegenheid in Europa. Het Europees Sociaal Fonds (ESF) investeert in de kansen van mensen op de arbeidsmarkt. Door te investeren in werkenden wordt gezorgd dat zij zich gemakkelijker kunnen aanpassen aan de veranderingen op de arbeidsmarkt. Middels aandacht voor vitaliteit, scholing en sociale innovatie, ondersteunt het ESF de mobiliteit van deze mensen op de arbeidsmarkt nu en in de toekomst.
vitaliteit
ontwikkeling
omgeving
werkvormen

In dit kader zijn er een tweetal ESF Duurzame inzetbaarheidsregelingen vanuit het Agentschap SZW opgezet. In dit kader wordt de volgende definitie voor duurzame inzetbaarheid gehanteerd:

Duurzame inzetbaarheid is het gemotiveerd, gezond en productief houden van werkenden om hen in staat te stellen tot aan pensionering binnen of buiten de organisatie te blijven werken. Dit is een aangelegenheid die zowel de werkende als de werk- of opdrachtgever aangaat.

Werk- en opdrachtgevers die advies in willen winnen ter bevordering van de duurzame inzetbaarheid van hun werkenden, kunnen een subsidieaanvraag indienen

De projecten kunnen zijn gericht op de het bevorderen van vitaliteit, persoonlijke ontwikkeling, een sociale werkomgeving of bijvoorbeeld flexibele werkvormen. Bekijk hier een aantal voorbeeldprojecten.

Eind 2017 staat er voor bedrijven en instellingen helaas geen tijdvak gepland om subsidie Duurzame Inzetbaarheid aan te vragen. Door het Agentschap SZW wordt momenteel op basis van de realisatie van de drie eerdere aanvragen bekeken welk deel van het budget resteert en wanneer een volgend tijdvak zal worden opengesteld.

Wij houden u op de hoogte via onze nieuwsbrief!

DI sectoren en regio’s

O&O-fondsen en samenwerkingsverbanden van sociale partners kunnen subsidie aanvragen voor een breed (inter)sectoraal of regionaal plan dat leidt tot beleidsvorming, onderzoek, monitoring of pilots ter bevordering van de duurzame inzetbaarheid van werkenden.

OVP heeft dit gedaan voor twee projecten:

Flowfactor-y
Werkplekleren
Voor deze regeling is in het najaar een nieuwe aanvraagronde gepland door het Agentschap SZW. OVP beraadt zich over mogelijke nieuwe projecten. Meer informatie volgt via onze nieuwsbrief.
Meld u aan voor onze nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte worden gehouden van het laatste nieuws omtrent subsidies, ontwikkelingen in opleidingen en duurzame inzetbaarheid. Meldt u vandaag nog aan voor de nieuwsbrief.

U bent ingeschreven