013 594 4287

Leven lang ontwikkelen

Verken de mogelijkheden om je werknemers (duurzaam) inzetbaar te houden

Werkgevers in de procesindustrie worden in toenemende mate geconfronteerd met oudere medewerkers die ten opzichte van jongere medewerkers een steeds hoger risico vormen met betrekking tot hun inzetbaarheid. Met name de inzetbaarheid van uitvoerende medewerkers baart zorgen.

Een leven lang ontwikkelen is essentieel om te zorgen dat je met goed, deskundig, vitaal en gezond personeel efficiënt en effectief kunt blijven produceren. Hieronder vind je verschillende instrumenten om je werknemers (duurzaam) inzetbaar te houden.

Handige instrumenten

Al dan niet in samenwerking met andere partijen biedt OVP hieronder enkele handige instrumenten om de (duurzame) inzetbaarheid van je werknemers te versterken:

  • Stappenplan flexibel roosteren: de Stichting Fonds Collectieve Belangen Kartonnage- en Flexibele Verpakkingenbedrijf heeft een stappenplan flexibel roosteren ontwikkeld. Dit stappenplan is ook goed bruikbaar voor bedrijven in de procesindustrie.
  • Studiebegeleidingsformulier: veel studieovereenkomsten tussen bedrijf en werknemer beperken zich tot het maken van afspraken over geld en tijd. OVP heeft een formulier ontwikkeld, dat ruimte biedt voor andere afspraken om zo het effect van een scholingstraject te optimaliseren. Je kunt het formulier zelf naar de situatie van je bedrijf aanpassen.
  • Handreiking Werken met mensen met een arbeidsbeperking in de procesindustrie: met de voorbeelden en praktijkervaringen in deze handreiking wordt het voor werkgevers in de procesindustrie inzichtelijk welke mogelijkheden er zijn voor mensen met een arbeidsbeperking en welke stappen een bedrijf kan volgen om mensen uit deze doelgroep een arbeidsplaats aan te bieden.
  • Tools voor werkplekleren: samen met vijf andere technische opleidingsfondsen heeft OVP het project Werkplekleren in de Techniek uitgevoerd. Op de website vind je heel handige en praktische tools en tips om zelf met werkplekleren aan de slag te gaan. Een mooie manier om je werknemers zich een leven lang te laten ontwikkelen.

Interesse in of vragen over een leven lang ontwikkelen?

Neem contact op met OVP via 070 337 83 67 of info@ovp.nl.