013 594 4287

Contribuant worden?

Contribuantschap

Als contribuant kun je gebruik maken van de dienstverlening van OVP. Dit betekent dat je in aanmerking komt voor scholings- en ontwikkelsubsidies, altijd op de hoogte bent van de subsidiemogelijkheden en gratis advies kunt vragen over deze mogelijkheden.

Alleen bedrijven kunnen contribuant worden. De jaarlijkse kosten voor het contribuantschap hangen af van de grootte van het bedrijf. Per bedrijfseconomische eenheid (plant of locatie) worden de volgende categorieën gehanteerd:

 • tot en met 24 werknemers: € 157,50
 • met 25 tot en met 49 werknemers: € 540,00
 • met 50 tot en met 99 werknemers: € 985,00
 • met meer dan 100 werknemers: € 1.115,00

Je gaat het contribuantschap aan per kalenderjaar. Het wordt zonder wederopzegging telkens stilzwijgend met 1 jaar verlengd. Opzeggen kan jaarlijks voor 1 januari van het nieuwe contributiejaar.

Aanmelden contribuantschap

Door het invullen van onderstaand formulier meld je jouw organisatie aan als contribuant.

  Aanhef

  Maakt u gebruik van inkoopnummers?

  Ik verleen OVP toestemming de ingevulde persoonsgegevens te verzamelen en te verwerken voor de registratie van het contribuantschap en voor het toesturen van de nieuwsbrief.

  *Verplicht veld