013 594 4287

Adviescommissies

Regionale en Landelijke Adviescommissies Procestechniek en Laboratorium (RAP, LAP en LAL)

OVP verbindt opleiders en bedrijven binnen de procesindustrie met elkaar met als doel gezamenlijk de uitdagingen op de arbeidsmarkt aan te pakken. De verbinding vindt onder andere plaats binnen de Regionale en Landelijke Adviescommissies Procestechniek (RAP’s en LAP) en binnen de Landelijke Adviescommissie Laboratorium (LAL). OVP ondersteunt de LAP en de LAL actief. Hieronder lees je meer wat deze adviescommissies doen en wie ze zijn.

De LAP en de RAP’s

De Landelijke Adviescommissie Procestechniek (LAP) kent een jarenlange historie als overlegplatform waarin een afvaardiging van de afzonderlijke Regionale Adviescommissies Procestechniek (RAP’s) relevante zaken op het vlak van arbeidsmarkt, onderwijs en leven lang ontwikkelen met elkaar afstemt. De LAP vormt de achterban voor het Bestuur van OVP en het marktsegment Procesindustrie en Laboratoria binnen SBB.

Onlangs heeft er binnen de LAP een heroriëntatie plaatsgevonden. Bekijk de belangrijkste conclusies.

Bekijk het laatste verslag van de LAP.

Leden van de LAP

De LAP bestaat uit de volgende leden:

Cees Alderliesten (voorzitter) RAP Zuid Holland Zuid / Deltalinqs
   
Martin Rommens SBB
06-20 21 81 79 m.rommens@s-bb.nl
Herbie Krocké RAP Zuid-West Nederland
 06-22403928 herbierapzwn@outlook.com
Marcel Honijk RAP Noord-Holland (SBB)
06-53321405 m.honijk@s-bb.nl
Larissa Klaasen RAP Overijssel/Gelderland (Werk & Vakmanschap)
06-22414456 l.klaassen@werkenvakmanschap.nl
Peter Wismans RAP Zuid-Oost Nederland (Vynova)
06-20521945 peter.wismans@vynova-group.com
Onno de Vreede Marktsegment en Human Capital Agenda Chemie
06-34 92 49 17 devreede@hucaps.nl
Hans Sliepenbeek (notulist) OVP
06-50 29 86 99 info@ovp.nl
 • Binnen de RAP Noord-Holland zijn enkele vacatures en neemt Marcel Honijk tijdelijk de vertegenwoordiging waar.
 • Er vindt op het ogenblik een heroriëntatie plaats binnen de RAP Noord-Nederland.

Wat doet de LAP?

De LAP geeft gevraagd en ongevraagd advies over bijvoorbeeld:

 • Het kwalificatiedossier: een beschrijving van de eisen waaraan een student moet voldoen om een mbo diploma te behalen. Elk dossier bevat één of meer kwalificaties en wordt voor een goede aansluiting op de arbeidsmarkt in samenspraak met het bedrijfsleven samengesteld.
 • Arbeidsmarkt: In-, door- en uitstroom van procesoperators en technisch personeel.
 • 18-minners: het verruimen van de toegang van jongeren onder de 18 jaar in chemische bedrijven.
 • Taken van de Toekomst: bepalen wat de taken van de toekomst worden en hoe hierop beleid te formuleren.

Welke RAP’s zijn er?

Er zijn zes RAP’s actief:

 • Noord: Friesland, Groningen, Drenthe
 • Noord Holland: Noord Holland
 • Overijssel Gelderland: Overijssel Gelderland
 • Zuid Holland Zuid : Zuidelijke deel van Zuid Holland
 • Zuid West Nederland: Zeeland en westelijk deel van Noord Brabant
 • Zuid Oost Nederland: Limburg en oostelijk deel van Noord Brabant

Heb je interesse om namens je organisatie aan te sluiten bij een van de RAP’s, neem dan contact op met OVP via 070 337 83 67 of info@ovp.nl.

De LAL

De Landelijke Adviescommissie Laboratorium (LAL) kent een jarenlange historie als overlegplatform met een afvaardiging uit verschillende sectoren van het laboratoriumonderwijs en bedrijven en instellingen waar laboratoriumpersoneel werkzaam is. De LAL stemt relevante zaken op het vlak van onderwijs & arbeidsmarkt met elkaar af en vormt de achterban voor het marktsegment Procesindustrie en Laboratoria binnen de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB).

Leden van de LAL

De LAL bestaat uit de volgende leden:

Leen van den Oever (voorzitter) Nederlands Instituut voor Biologie (NIBI)
Sandra Vermeulen SBB
Martin Dijkhuijsen Het waterlaboratorium
Roel de Nooijer Hogeschool Leiden
Hans Verbakel Aspen, Oss B.V.
Mariska Geuken Universitair Medisch Centrum Groningen
Pascal Koene Het waterlaboratorium
Onno de Vreede Marktsegment en Human Capital Agenda Chemie
Hans Sliepenbeek (notulist) OVP
 • Sandra Vermeulen wordt tijdelijk vervangen door Peter Weisscher (SBB).
 • Door het vertrek van Mariska Geuken (per 1-7-2022) is de LAL actief op zoek naar een vertegenwoordiger van een Universitair Medisch Centrum.
 • De LAL zoekt tevens aanvulling vanuit het bedrijfsleven.

Wat doet de LAL?

De LAL geeft gevraagd en ongevraagd advies over thema’s op het gebied van onderwijs en arbeidsmarkt, zoals:

 • Het kwalificatiedossier: een beschrijving van de eisen waaraan een student moet voldoen om een mbo diploma te behalen. Elk dossier bevat één of meer kwalificaties en wordt voor een goede aansluiting op de arbeidsmarkt in samenspraak met het bedrijfsleven samengesteld.
 • Examinering: afstemming tussen het landelijk consortium en het bedrijfsleven  over een werkbaar concept voor de examinering van het praktijkdeel van het onderwijs.
 • Arbeidsmarkt: in-, door- en uitstroom van laboratoriumpersoneel

Heb je interesse om namens je organisatie aan te sluiten bij de LAL, neem dan contact op met OVP via 070 337 83 67 of info@ovp.nl.

Bekijk het laatste verslag van de LAL.