Pilot: Kansrijk starten met Duurzame inzetbaarheid

Pilot: Kansrijk starten met Duurzame inzetbaarheid

In maart 2017 is het project ‘Kansrijk starten met Duurzame Inzetbaarheid’ onder de campagnenaam Flowfactor-y gestart. Hoe maak je als bedrijf een start met het thema Duurzame Inzetbaarheid. Waar begin je? Wat kun je zinvol en praktisch aanpakken? En hoe voorkom je...
Pilotbedrijven: Werkplekleren in de techniek

Pilotbedrijven: Werkplekleren in de techniek

In maart 2017 is het project “Werkplekleren in de techniek” gestart, een unieke samenwerking van OTIB, OOMT, OOM, A&O, OOC en OVP. Triamfloat voert dit project uit. De centrale vraag is: Is het mogelijk, en zo ja hoe, om werkgever en werknemer blijvend te...
HRM scholingsregeling MKB  door provincie Overijssel

HRM scholingsregeling MKB door provincie Overijssel

De provincie Overijssel heeft een subsidie regeling gericht op MKB bedrijven om hun werknemers de gelegenheid te geven opleidingen te volgen en zich verder te ontwikkelen zodat zij duurzaam ingezet kunnen worden. De subsidie is gericht op: Het uitvoeren van een...
Nieuwe subsidieregeling “Tel mee met Taal”

Nieuwe subsidieregeling “Tel mee met Taal”

Vanaf 1 januari 2018 tot en met 30 juni 2018 kunt u een aanvraag doen voor de subsidieregeling “Tel mee met Taal”. Met deze subsidie willen de ministeries OCW, SZW en VWS stimuleren dat werkgevers investeren in de taalvaardigheid van hun medewerkers....