Opleidingsfonds Procesindustrie

Wie zijn wij?
OVP is een stichting die werkt in opdracht van de sociale partners. Het bestuur van de stichting bestaat uit vertegenwoordigers van de werkgevers- en werknemersorganisaties VNCI, FNV, CNV Vakmensen en AWVN. De inkomsten die OVP genereert vloeien altijd terug naar projecten voor de sector zoals het opleiden van werknemers, instroom van jonge mensen, duurzame inzetbaarheid en het volgen van ontwikkelingen op subsidies en opleidingen.
Hier staan we voor
Als opleidingsfonds van en voor de procesindustrie ontplooit OVP activiteiten die voor de gehele sector van belang zijn. Tevens zet OVP zich in voor activiteiten die individuele bedrijven en hun werknemers ten goede komen. Investeren in de vakbekwaamheid van werknemers en het stimuleren van scholing in de procesindustrie staan centraal in alle werkzaamheden van OVP. Dit geldt voor alle operators ongeacht de tak van industrie, of ze veel of weinig werkervaring hebben en of het gaat om pure vaktechniek of aanvullende competenties, bijvoorbeeld op het gebied van softskills.
Duurzame Inzetbaarheid
Een belangrijk thema binnen de procesindustrie is Duurzame Inzetbaarheid (DI). Onze ervaring is dat bedrijven met DI aan de slag willen, maar niet weten hoe. Daarom heeft OVP het project Kansrijk Starten met Duurzame Inzetbaarheid in de Procesindustrie. In dit project wordt een bedrijfsscan ontwikkeld. Op basis van de scan wordt voor bedrijven inzichtelijk welke voorwaarden nodig zijn voor welke interventie. Daarmee wordt de kans op succes van het traject aanzienlijk vergroot. De scan helpt bedrijven om de juiste instrumenten in te zetten.
Nieuws

Onderzoek Duurzame Inzetbaarheid

In het kader van het project Kansrijk Starten met Duurzame Inzetbaarheid heeft TNO in opdracht van OVP samen met VAPRO een onderzoek uitgevoerd welke heeft geleidt tot een inventarisatiemethodiek. De centrale vraag hierbij was: “Welke belemmeringen spelen...

Onderzoek naar beeldgebruik en beeldinterpretatie bij jongeren

‘Zó grijp je als technisch bedrijf de aandacht van jongeren in hun met beeld overladen wereld’ In opdracht van Techniektalent.nu heeft jongerencommunicatiebureau Youngworks een onderzoek uitgevoerd naar beeldgebruik in de technische sector. Het...

Nieuwe centrale portal voor studiekeuze: Kies MBO

Afgelopen jaar heeft de Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs en Bedrijfsleven een portal ontwikkelde welke het centrale informatiepunt moet worden voor jongeren die een mbo-opleiding willen kiezen. De site integreert de informatie uit al langer bestaande...

Reflectiespel Duurzame inzetbaarheid (kosteloos voor contribuanten)

OVP heeft in het Sectorplan verschillende instrumenten op het gebied van Duurzame inzetbaarheid ontwikkeld. Eén daarvan is het Reflectiespel Duurzame Inzetbaarheid. Ook tijdens ons project Kansrijk Starten is dit spel met succes toegepast. De...

Subsidieregeling praktijkleren blijft tot 2023

De subsidieregeling praktijkleren blijft in ieder geval tot 2023 gehandhaafd. De Tweede Kamer heeft hierover, bij de begrotingsbehandeling van OCW, een motie aangenomen van de VVD. Eerder dit najaar al werd een voorgenomen bezuiniging op de subsidieregeling voor 2019...
De procesindustrie omvat 4.300 bedrijven, die werk bieden aan 340.000 mensen. Tot de procesindustrie worden onder meer de volgende bedrijven gerekend: de chemische industrie, de farmaceutische industrie, de rubber- en kunststoffenindustrie, de voedings- en genotmiddelenindustrie en de papier- en kartonproducerende industrie.
Meld je nu aan als pilot bedrijf voor onze Duurzame Inzetbaarheidstrajecten en profiteer van de ESF subsidie.
OVP heeft op dit moment twee (subsidie)projecten op het gebied van Duurzame Inzetbaarheid waarvoor bedrijven zich nog kunnen aanmelden!
Instroom bevordering
Om in de toekomst te beschikken over voldoende mensen met een chemische of technische achtergrond is het van belang de jongeren van nu te enthousiasmeren voor chemie en techniek en kennis te laten maken met sectoren waar ze later zouden kunnen werken. OVP draagt hieraan bij door twee partijen financieel te ondersteunen: Stichting C3 en TechniekTalent.nu.
Communiceer met eigentijdse beelden!
Wilt u bijdragen aan een modern imago van de techniek? Maak gebruik van de TechniekBeeldbank met meer dan 1.000 moderne foto’s van leren en werken in de techniek. De foto’s tonen energieke, trotse, jonge mensen in een technische omgeving. Iedereen die jongeren wil enthousiasmeren voor een technische studie of carrière kan kosteloos gebruik maken van deze foto’s.

Topsector Chemie & Human Capital Agenda Chemie

De Nederlandse overheid heeft negen ‘topsectoren’ aangewezen, waarin Nederland wereldwijd sterk is. Het bedrijfsleven, universiteiten, onderzoekscentra en de overheid werken samen aan kennis en innovatie, internationalisering, human capital en aan het verminderen van regeldruk om deze positie nog sterker te maken. De kracht van de topsectorenaanpak zit niet alleen in de samenwerking tussen ondernemers, onderzoekers en overheden binnen de verschillende topsectoren. Ook de kruisbestuivingen tussen topsectoren hebben aantoonbaar meerwaarde. Zo wordt er samengewerkt om de beste producten en diensten te realiseren (innovatie), talenten aan te trekken (human capital) en de sectoren goed internationaal te positioneren (Holland trade). Eén van de negen topsectoren is de Topsector Chemie. Binnen de topsectoren werken partijen vanuit hun talent, expertise en belang aan een gemeenschappelijk doel: krachtig blijven innoveren met goed opgeleide mensen. Meer informatie over de topsector Chemie vindt u hier: Topsector Chemie Veel van onze bedrijven vallen onder de Topsector Chemie, andere voor onze sector belangrijke topsectoren zijn : Topsector Agri & Food en Topsector Energie.

Human Capital Agenda Chemie

Menselijke kennis en kunde, het Human Capital, is een kritieke succesfactor voor de (economische) groei van de negen topsectoren. Er zijn veel talentvolle werknemers nodig. Om dit menselijke kapitaal te behouden en te vergroten, stelt elke topsector zijn Human Capital Agenda (HCA) op gericht op de ontwikkeling en aantrekking van talentvolle werknemers. De topsector Chemie heeft ook een eigen roadmap:  “Chemicus 4.0: veelzijdig excellenT”. Initiatieven zijn gericht op het verder versterken van de interacties tussen onderwijsinstellingen, studenten en bedrijven. De voorgestelde activiteiten zijn een logisch vervolg op eerdere HCA’s van de Topsector Chemie, met verdere uitbouw en doorontwikkeling. Het volledige programma van de Human Capital Agenda Chemie is te downloaden door hier te klikken. Bij de vaststelling van de HCA van de komende periode (2017-2019) is gebruik gemaakt van de resultaten van het arbeidsmarktonderzoek dat in 2016 is uitgevoerd door bureau Dialogic, in opdracht van de Topsector Chemie. Dit is de tweede keer dat de chemische en procesindustrie in kaart heeft gebracht hoe vraag en aanbod van personeel zich de komende jaren ontwikkelen. Op basis van het arbeidsmarktonderzoek is een online dashboard Onderwijs-Arbeidsmarkt chemie ingericht. Deze is te vinden op www.onderwijsarbeidsmarktchemie.nl.

Ontvang onze nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen op het gebied van opleiden, instroom en subsidies schrijf u dan in voor de nieuwsbrief.

Nu inschrijven: