013 594 4287

Opleidingsfonds Vakopleiding Procesindustrie (OVP)

Wie zijn wij?

Stichting Opleidingsfonds Vakopleiding Procesindustrie (OVP) is een opleidingsfonds van en voor de procesindustrie. De procesindustrie omvat ruim 3.000 bedrijven, die werk bieden aan ruim 300.000 mensen. Tot de procesindustrie behoren onder andere de (petro)chemische industrie, de farmaceutische industrie, de rubber- en kunststoffenindustrie, de voedings- en genotmiddelenindustrie en de papier- en kartonproducerende industrie.

OVP zet zich in voor activiteiten die individuele werknemers en hun bedrijven ten goede komen. Investeren in de vakbekwaamheid van werknemers, het duurzaam inzetbaar houden van werknemers en het stimuleren van een leven lang ontwikkelen in de procesindustrie staan centraal in de werkzaamheden van OVP. OVP biedt een loketfunctie voor overheidssubsidies op het gebied van scholing en ontwikkeling en faciliteert regionale en landelijke overleggen tussen bedrijven, opleiders en andere belanghebbenden.

OVP werkt in opdracht van de sociale partners. Het bestuur van de stichting bestaat uit vertegenwoordigers van de werkgevers- en werknemersorganisaties AWVN, VNCI, FNV en CNV Vakmensen. De inkomsten van OVP vloeien altijd terug naar activiteiten voor de sector.

Subsidies

OVP vervult een loketfunctie en verschaft bedrijven in de procesindustrie toegang tot overheidssubsidies op het gebied van opleiding, ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid van werknemers. OVP is als opleidingsfonds voor de subsidieverstrekker (veelal Ministerie van SZW en OCW) hét aanspreekpunt voor de procesindustrie. OVP informeert regelmatig via haar nieuwsbrief over de subsidiemogelijkheden.

Samenwerken en verbinden

OVP verbindt bedrijven, opleiders en andere belanghebbenden met elkaar in diverse overleggen, zoals de Regionale en Landelijke Adviescommissies Procestechniek (RAP en LAP) en de Landelijke Adviescommissie Laboratoriumtechniek (LAL). Maar ook de samenwerking met andere (technische) opleidingsfondsen draagt bij aan de ontwikkelmogelijkheden voor de procesindustrie.

Leven lang ontwikkelen

Een leven lang ontwikkelen door werknemers is van groot belang voor bedrijven in de procesindustrie. Goed, gezond en deskundig personeel is essentieel om efficiënt en effectief te produceren. Ook de duurzame inzetbaarheid van uitvoerende werknemers baart bedrijven zorgen. OVP stelt op basis van haar ervaringen handige documenten beschikbaar als handvat voor bedrijven.