Opleidingsfonds Procesindustrie

Wie zijn wij?
OVP is een stichting die werkt in opdracht van de sociale partners. Het bestuur van de stichting bestaat uit vertegenwoordigers van de werkgevers- en werknemersorganisaties VNCI, FNV, CNV Vakmensen en AWVN. De inkomsten die OVP genereert vloeien altijd terug naar projecten voor de sector zoals het opleiden van werknemers, instroom van jonge mensen, duurzame inzetbaarheid en het volgen van ontwikkelingen op subsidies en opleidingen.
Hier staan we voor
Als opleidingsfonds van en voor de procesindustrie ontplooit OVP activiteiten die voor de gehele sector van belang zijn. Tevens zet OVP zich in voor activiteiten die individuele bedrijven en hun werknemers ten goede komen. Investeren in de vakbekwaamheid van werknemers en het stimuleren van scholing in de procesindustrie staan centraal in alle werkzaamheden van OVP. Dit geldt voor alle operators ongeacht de tak van industrie, of ze veel of weinig werkervaring hebben en of het gaat om pure vaktechniek of aanvullende competenties, bijvoorbeeld op het gebied van softskills.
Duurzame Inzetbaarheid
Een belangrijk thema binnen de procesindustrie is Duurzame Inzetbaarheid (DI). Onze ervaring is dat bedrijven met DI aan de slag willen, maar niet weten hoe. Daarom heeft OVP het project Kansrijk Starten met Duurzame Inzetbaarheid in de Procesindustrie. In dit project wordt een bedrijfsscan ontwikkeld. Op basis van de scan wordt voor bedrijven inzichtelijk welke voorwaarden nodig zijn voor welke interventie. Daarmee wordt de kans op succes van het traject aanzienlijk vergroot. De scan helpt bedrijven om de juiste instrumenten in te zetten.
Nieuws

Documenten en formulieren

Speciaal voor contribuanten zijn op de website van OVP vanaf nu ook handige documenten en formulieren beschikbaar die u kunnen helpen op het gebied van Duurzame inzetbaarheid. Zo is daar een stappenplan flexibel roosteren en een studiebegeleidingsformulier. Hiermee...

Meld je aan voor MKB !dee: help tekort technisch personeel oplossen

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) daagt mkb-ondernemers uit om zelf met oplossingen te komen voor het grote tekort aan technische vakmensen. Via het MKB !dee krijgen de beste initiatieven financiële ondersteuning vanuit EZK. Tijdens een...

Ontdek het geheim van een goede gastles of bedrijfsbezoek

De vraag naar goed opgeleide technici neemt toe. Daarom is het zo belangrijk dat jongeren een goed beeld hebben van werken in de techniek. Dit kan je als bedrijf doen door een gastles of bedrijfsbezoek te organiseren. Maar, hoe kun je jongeren op een...

Slotconferentie Werkplekleren in de Techniek

Op 19 juni vond in het Akoesticum in Ede de slotconferentie plaats over het onderzoek Werkplekleren in de Techniek, een samenwerkingsproject van de technische opleidingsfondsen OTIB, A+O Metalektro, OOMT, OOC, OVP en OOM. Hoe verliep de conferentie en wat...

In ploegen werken tot je erbij neervalt?

Hou je mensen zo lang mogelijk inzetbaar door de juiste stappen te zetten.
De procesindustrie omvat 4.300 bedrijven, die werk bieden aan 340.000 mensen. Tot de procesindustrie worden onder meer de volgende bedrijven gerekend: de chemische industrie, de farmaceutische industrie, de rubber- en kunststoffenindustrie, de voedings- en genotmiddelenindustrie en de papier- en kartonproducerende industrie.
Meld je nu aan als pilot bedrijf voor onze Duurzame Inzetbaarheidstrajecten en profiteer van de ESF subsidie.
OVP heeft op dit moment twee (subsidie)projecten op het gebied van Duurzame Inzetbaarheid waarvoor bedrijven zich nog kunnen aanmelden!
Instroom bevordering
Om in de toekomst te beschikken over voldoende mensen met een chemische of technische achtergrond is het van belang de jongeren van nu te enthousiasmeren voor chemie en techniek en kennis te laten maken met sectoren waar ze later zouden kunnen werken. OVP draagt hieraan bij door twee partijen financieel te ondersteunen: Stichting C3 en TechniekTalent.nu.
Communiceer met eigentijdse beelden!
Wilt u bijdragen aan een modern imago van de techniek? Maak gebruik van de TechniekBeeldbank met meer dan 1.000 moderne foto’s van leren en werken in de techniek. De foto’s tonen energieke, trotse, jonge mensen in een technische omgeving. Iedereen die jongeren wil enthousiasmeren voor een technische studie of carrière kan kosteloos gebruik maken van deze foto’s.

Topsector Chemie & Human Capital Agenda Chemie

De Nederlandse overheid heeft negen ‘topsectoren’ aangewezen, waarin Nederland wereldwijd sterk is. Het bedrijfsleven, universiteiten, onderzoekscentra en de overheid werken samen aan kennis en innovatie, internationalisering, human capital en aan het verminderen van regeldruk om deze positie nog sterker te maken. De kracht van de topsectorenaanpak zit niet alleen in de samenwerking tussen ondernemers, onderzoekers en overheden binnen de verschillende topsectoren. Ook de kruisbestuivingen tussen topsectoren hebben aantoonbaar meerwaarde. Zo wordt er samengewerkt om de beste producten en diensten te realiseren (innovatie), talenten aan te trekken (human capital) en de sectoren goed internationaal te positioneren (Holland trade). Eén van de negen topsectoren is de Topsector Chemie. Binnen de topsectoren werken partijen vanuit hun talent, expertise en belang aan een gemeenschappelijk doel: krachtig blijven innoveren met goed opgeleide mensen. Meer informatie over de topsector Chemie vindt u hier: Topsector Chemie Veel van onze bedrijven vallen onder de Topsector Chemie, andere voor onze sector belangrijke topsectoren zijn : Topsector Agri & Food en Topsector Energie.

Human Capital Agenda Chemie

Menselijke kennis en kunde, het Human Capital, is een kritieke succesfactor voor de (economische) groei van de negen topsectoren. Er zijn veel talentvolle werknemers nodig. Om dit menselijke kapitaal te behouden en te vergroten, stelt elke topsector zijn Human Capital Agenda (HCA) op gericht op de ontwikkeling en aantrekking van talentvolle werknemers. De topsector Chemie heeft ook een eigen roadmap:  “Chemicus 4.0: veelzijdig excellenT”. Initiatieven zijn gericht op het verder versterken van de interacties tussen onderwijsinstellingen, studenten en bedrijven. De voorgestelde activiteiten zijn een logisch vervolg op eerdere HCA’s van de Topsector Chemie, met verdere uitbouw en doorontwikkeling. Het volledige programma van de Human Capital Agenda Chemie is te downloaden door hier te klikken. Bij de vaststelling van de HCA van de komende periode (2017-2019) is gebruik gemaakt van de resultaten van het arbeidsmarktonderzoek dat in 2016 is uitgevoerd door bureau Dialogic, in opdracht van de Topsector Chemie. Dit is de tweede keer dat de chemische en procesindustrie in kaart heeft gebracht hoe vraag en aanbod van personeel zich de komende jaren ontwikkelen. Op basis van het arbeidsmarktonderzoek is een online dashboard Onderwijs-Arbeidsmarkt chemie ingericht. Deze is te vinden op www.onderwijsarbeidsmarktchemie.nl.

Ontvang onze nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen op het gebied van opleiden, instroom en subsidies schrijf u dan in voor de nieuwsbrief.

Nu inschrijven: