Opleidingsfonds OVP

Opleidingsfonds OVP is het opleidingsfonds van en voor de procesindustrie. Voor de bedrijven in de procesindustrie ontplooit OVP activiteiten die voor de gehele industrie van belang zijn en die individuele bedrijven ten goede komen.
De procesindustrie omvat 4300 bedrijven, die werk bieden aan 340 duizend mensen. Tot de procesindustrie worden onder meer de volgende bedrijven gerekend: de chemische industrie, de farmaceutische industrie, de rubber- en kunststoffenindustrie, de voedings- en genotmiddelenindustrie en de papier- en kartonproducerende industrie.

In het bestuur van OVP zijn vertegenwoordigd de Algemene Werkgeversvereniging VNO-NCW (AWVN), VNCIFNV Bondgenoten en CNV Vakmensen

Opleidingsfonds OVP vervult verschillende rollen binnen de procesindustrie:

  • Aanspreekpunt van en voor de branche
  • Uitvoerder van diensten
  • Financier

Aanspreekpunt van en voor de branche
Opleidingsfonds OVP vervult een loketfunctie en verschaft bedrijven toegang tot subsidiemogelijkheden (waaronder ESF en het Sectorplan Procesindustrie). Het effect van de loketfunctie is dat OVP bij de subsidievertrekker (veelal ministerie van SZW en OCW) wordt gezien als aanspreekpunt van en voor de procesindustrie.
OVP informeert u op het moment dat er nieuwe subsidiemogelijkheden beschikbaar worden gesteld en geeft advies over subsidiemogelijkheden op het gebied van scholing. Bedrijven die lid zijn van OVP krijgen daarnaast toegang tot de laatste ontwikkelingen op het gebied van scholing en HR-ontwikkelingen binnen de procesindustrie.

Uitvoerder van diensten
Hieronder vallen op dit moment de volgende activiteiten:

Financier
OVP onderneemt en steunt activiteiten die op korte termijn bedrijven en werknemers in de procesindustrie versterken. Juist in deze tijd is het hebben ťn behouden van vakbekwaam personeel en een goede scholingsinfrastructuur van groot belang. In de nabije toekomst krijgen veel bedrijven in de procesindustrie te maken met een grote vervangingsvraag en zal er, zodra de economie weer aantrekt, een grote vraag zijn naar vakbekwame werknemers in de procesindustrie. Om die reden steunt OVP ook diverse projecten die zich richten op meer instroom van (jonge) mensen in de techniek.

Op dit moment financiert OVP:

 

 Download hier het Sectorplan Procesindustrie.
Alle informatie over het Sectorplan Procesindustrie
vindt u hier.

        

Download hier het rapport
Vitaal en productief werken in de industrie

 

 

Divide Internetoplossingen